Σάββατο, 04 Νοεμβρίου 2023 18:12

Αντιπλημμυρικό Έργο Καλαμάτας: Η πραγματική διάσταση σε λίγες γραμμές

Αντιπλημμυρικό Έργο Καλαμάτας: Η πραγματική διάσταση σε λίγες γραμμές

Του Βασίλη Κανάκη

 Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αντιπλημμυρικού έργου προσφάτως εγκρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο το οποίο, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, δεν έλαβε υπόψη του την αρνητική γνωμοδότηση Δημοτικού και περιφερειακού Συμβουλίου. 

 

Υπενθυμίζεται πως η μελέτη του έργου συντάχθηκε από μελετητές της εταιρείας ΜΟΡΕΑΣ, που είναι και ο ανάδοχος του έργου λαμβάνοντας 80.000.000 από το ελληνικό δημόσιο. Συνεπώς ο ανάδοχος συνέταξε και τις μελέτες στη λογική προφανώς που υπέδειξε η εταιρεία χωρίς να ληφθούν υπόψη λύσεις που αφορούν την κατασκευή φραγμάτων τα οποία θα μπορούσαν, δυνητικά, να λύσουν το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης με την ελάχιστη δυνατή όχληση στον αστικό ιστό και με άλλα οφέλη για την περιοχή όπως ο εμπλουτισμός των γειτονικών εδαφών.

 

Η Καλαμάτα δέχεται όγκους υδάτων, εξαιτίας βροχοπτώσεων, από την λεκάνη απορροής του Νέδοντα και από ορισμένα μεγάλου μήκους ρέματα τα κυριότερα εκ των οποίων είναι στα ανατολικά το Καλαμίτση, ο Βέλιουρας, τα τρία Πολιταίικα και το Κερεζένια και στα δυτικά η Βαθειά Λαγκαδά, ο Ελαφογκρέμης, η Λαγκαδά και ο Καραμπογιάς.
 

Το αντιπλημμυρικό έργο αφορά την προστασία της Καλαμάτας από υπερχείλιση του Νέδοντα και ορισμένων ρεμάτων και ουδεμία σχέση έχει με βελτίωση του συστήματος απορροής όμβριων υδάτων δηλαδή των γνωστών σε όλους μας "φρεατίων" για τον καθαρισμό των οποίων ασυναίσθητα διερωτόμαστε κάθε φορά που βρέχει.

Το έργο προβλέπει την σύνδεση των ρεμάτων Καλαμίτση, Βέλιουρας, Λαγκαδά, Καραμπογιάς και εν μέρει του Ελαφογκρέμη με τον Νέδοντα και συνεπώς την παροχή όλων των υδάτινων όγκων που προέρχονται από τις λεκάνες απορροής του Νέδοντα και των παραπάνω ρεμάτων στο Νέδοντα ως τελικό αποδέκτη.

Ο Νέδοντας προκειμένου, σύμφωνα με την μελέτη, να δεχτεί με ασφάλεια τον υπολογιζόμενο, κατ' εμέ σχεδιαστικά υπερβολικό, όγκο υδάτων διαπλατύνεται και βαθαίνει.

Η διαπλάτυνση αφορά το ανοιχτό τμήμα του Νέδοντα λίγο μετά την γέφυρα της Νέας Εισόδου μέχρι τη θάλασσα όπου το πλάτος από 14 μέτρα θα αυξηθεί σε 22,65 μέτρα κάτι που σημαίνει πως θα απομακρυνθούν στα ανατολικά τα γήπεδα μπάσκετ και τένις κοντά στη Λυκούργου και στα δυτικά θα απομακρυνθούν όλα τα δέντρα που γειτνιάζουν με την οδό Αρτέμιδος.

Οι εργασίες εκβάθυνσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν, προβλέπουν καθαίρεση της κάλυψης του ποταμού από την οδό Κιλκίς μέχρι το ύψος της πλατείας 23ης Μαρτίου συνολικού μήκους 260 μέτρων το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται το κατάστημα Κεντρικόν και η παιδική χαρά εκεί που βρίσκονταν κάποτε τα "σχοινιά".

Το τμήμα που ξεσκεπάζεται είναι ζωτικής σημασίας να σκεπαστεί ξανά όμως εάν οι συγκεκριμένες εργασίες δεν αναφέρονται με σαφήνεια στην τελική μελέτη κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση τους και ό,τι λέγεται περί κόκκινων γραμμών από τη Δημοτική Αρχή άπτεται στη σφαίρα του λαϊκισμού και της φαντασίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση του δρόμου Καλαμάτα-Ριζόμυλος καμία πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ενσωματώθηκε στην μελέτη παρόλο που ορισμένες εξ αυτών ήσαν αρκετά ουσιαστικές.

 

Το έργο θα διαρκέσει συμβατικά 3 χρόνια τα οποία βέβαια με την πορεία των δημοσίων έργων πιθανόν να γίνουν 6 και 8.

Εφόσον οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κυρίως εντός του αστικού ιστού τι θα προκαλούσε άραγε η διακοπή χρηματοδότησης από το δημόσιο για λόγους ανωτέρας βίας;

Εν κατακλείδι το αντιπλημμυρικό έργο φαίνεται να πραγματοποιείται βιαστικά, χωρίς να έχουν εξεταστεί όλες οι πιθανές, εφικτές μελετητικά, λύσεις και στη λογική που βολεύει κυρίως τον ανάδοχο. Η πόλη μας, εάν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, κινδυνεύει να βρεθεί σε μια περιδίνηση ταλαιπωρίας των πολιτών για χρόνια. Το αντιπλημμυρικό έργο είναι καίριας σημασίας και θα έπρεπε να αναζητηθεί η βέλτιστη λύση για την πόλη και μόνο.

 

Βασίλης Κανάκης

Δημοτικός Σύμβουλος-Καλαμάτα Μπροστά

Πολιτικός Μηχανικός Πανεπ. Πατρών

Πτυχιούχος Φυσικής Ε.Κ.Πανεπιστημίου Αθηνών

MSc Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές