Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 03:00

Απάντηση για τις πολιτικές στην υγεία και το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Απάντηση για τις πολιτικές στην υγεία και το Νοσοκομείο Καλαμάτας

«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Ως απάντηση στο άρθρο του υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Γιάννη Γαλανόπουλου, για την εφαρμοζόμενη πολιτική στον τομέα της δημόσιας υγείας και για το Νοσοκομείο Καλαμάτας, το «KalamataJournal» έλαβε το ακόλουθο κείμενο από τον υποψήφιο δήμαρχο Καλαμάτας με τον «Ανοιχτό Δήμο-Ενεργοί Πολίτες», Μανώλη Μάκαρη…

«Το σωματείο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών έχουμε λάβει ξεκάθαρη θέση για όλα τα θέματα που αφορούν την αποσάθρωση του δημόσιου συστήματος υγείας όπως τα ζούμε από την καθημερινή άσκηση της μάχιμης νοσοκομειακής ιατρικής.
Όσον αφορά στην αναστολή της μονιμοποίησης των επιμελητών β ΕΣΥ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε εμφαντικά αναδείξει και για το οποίο έχουμε πάρει έγκαιρα κρυστάλλινη θέση όπως προκύπτει από το ακόλουθο δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο στις 8/4/2014 αφού προηγήθηκε Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8-4-2014
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας τροπολογία που αναφέρει τα εξής-<<Η θητεία των ιατρών οι οποίοι διορίσθηκαν μετά τις 11-3-09 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3754/2009 σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Διευθυντή, επιμελητή Α και επιμελητή Β και δεν έχουν μονιμοποιηθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου, παρατείνεται κατά ένα έτος από την λήξη της. Με την συγκεκριμένη τροπολογία αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία μονιμοποίησης των Ιατρών ΕΣΥ και των γενικών ιατρών που έχουν καταλάβει θέσεις σε περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας, οι οποίοι στοιχειοθετούν δικαίωμα μονιμοποίησης από τις 10-3-2014 και μετά. Η σχετική μέχρι τώρα υπάρχουσα νομοθεσία εφαρμόζεται αδιαλείπτως και χωρίς κανένα πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Προκαλεί εντύπωση η νομοθετική πρωτοβουλία για αναστολή στην περαιτέρω εφαρμογή της.
Σήμερα υπάρχουν 6.000 κενές οργανικές θέσεις Επιμελητών ΕΣΥ πανελλαδικά, στο δε νοσοκομείο μας ο αριθμός τους ανέρχεται στις 46. Ο αριθμός αυτός αυξάνει διαρκώς, λόγω του κύματος συνταξιοδότησης και της μη κάλυψης των επιπλέον κενούμενων θέσεων από νέους Επιμελητές ΕΣΥ. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να υπολειτουργούν, να συγχωνεύονται ή να κλείνουν κλινικές, καθώς δεν υπάρχουν ιατροί να τις λειτουργήσουν.
Οι επιμελητές του ΕΣΥ, τους οποίους αφορά η εν λόγω τροπολογία, είναι πρακτικά όλοι σχεδόν οι Επιμελητές στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας που είναι κάτω των 50 ετών. Είναι δηλαδή αυτοί που ηλιακά και επιστημονικά έχουν το βάρος και την ευθύνη να στηρίξουν και να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία από τώρα και για την επόμενη δεκαετία. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο μας πρόκειται για 2 Αναισθησιολόγους, 1 Μαιευτήρα, 2 Ιατρικούς Βιοπαθολόγους, 1 Ουρολόγο, 3 Χειρουργούς, 1 Παιδίατρο, 1 Πνευμονολόγο, 1 Παθολόγο. Οι υπόλοιποι ιατροί που αυτή τη στιγμή συγκροτούν το σύνολο των ιατρών ΕΣΥ είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιακά γερασμένοι. Η φύση και ο φόρτος της εργασίας μας (24ωρες εφημερίες, τακτικό ωράριο στις κλινικές και τακτικά ιατρεία) και η αυξανόμενη προσέλευση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία κατά τα τελευταία χρόνια επιβάλουν τη σταθερή ανατροφοδότηση των νοσοκομείων με νέο μόνιμο ιατρικό προσωπικό, που θα μπορεί να έχει και τις φυσικές αντοχές και την επιστημονική επάρκεια αλλά και τη σταθερή συνέχεια στο χρόνο για την αντιμετώπιση και παρακολούθηση πληθώρας ασθενών.
Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά ιατρούς ΕΣΥ που πρώτευσαν στις κρίσεις Επιμελητών ΕΣΥ και προσελήφθησαν από 11-3-2009 και μετά. Είναι ιατροί οι οποίοι έχουν σχετικά πρόσφατα κριθεί από συμβούλια κρίσης για την επιστημονική τους επάρκεια. Είναι Επιμελητές ΕΣΥ οι οποίοι έχουν προσληφθεί εν καιρό περιορισμού των προσλήψεων σε τμήματα στα οποία υπήρχε και υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Η προσωρινή αναστολή στη μονιμοποίηση τους, τους θέτει σε ομηρία και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις κλινικές και στα τμήματα που εργάζονται. Προβλήματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας αυτών των τμημάτων.
Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι η εν λόγω τροπολογία δημιουργεί μείζονα προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 7 του νόμου 3754/2009 για την μονιμοποίηση των Επιμελητών του ΕΣΥ με ατομική κρίση από τον αντίστοιχο τομέα του Νοσοκομείου (δηλαδή με εσωτερική διαδικασία του νοσοκομείου) όπως ίσχυε και εφαρμοζόταν τα τελευταία χρόνια, αδιαλείπτως και χωρίς κανένα πρόβλημα. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και την αποφυγή του απόλυτου χάους σε αυτά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΑΡΗΣ         ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΛΛΙΟΥ»