Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014 00:00

Σκουπίδια… Προσωρινή διαχείριση αμαρτιών…

Σκουπίδια… Προσωρινή διαχείριση αμαρτιών…

Του Γιώργου Πουλοκέφαλου 
Οι ερασιτεχνισμοί της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου στο μεγάλο ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων φαίνεται ότι έχουν αρχή αλλά δεν έχουν τέλος. Οι αδυναμίες της όλης διαδικασίας έχουν επισημανθεί επανειλημμένως και έχουν καταδειχθεί στοιχειοθετημένα τα σημεία που πάσχει η ακολουθούμενη προσέγγιση για το μείζον αυτό πρόβλημα της Περιφέρειας. Ένα πρόβλημα για το...

Του Γιώργου Πουλοκέφαλου 
Οι ερασιτεχνισμοί της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου στο μεγάλο ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων φαίνεται ότι έχουν αρχή αλλά δεν έχουν τέλος. Οι αδυναμίες της όλης διαδικασίας έχουν επισημανθεί επανειλημμένως και έχουν καταδειχθεί στοιχειοθετημένα τα σημεία που πάσχει η ακολουθούμενη προσέγγιση για το μείζον αυτό πρόβλημα της Περιφέρειας. Ένα πρόβλημα για το οποίο το...

...μέλλον δεν προοιωνίζει καλές εξελίξεις, με τεράστια αναδυόμενα νέα επιπρόσθετα θέματα, χωρίς ελπίδες αισιοδοξίας στον ορατό ορίζοντα. Τα επικείμενα και αναπόφευκτα πρόστιμα από τη ΕΕ θα αποτελέσουν την θρυαλλίδα του ζητήματος και θα αναδείξουν ακόμη πιο πολύ, τις «σκληρές πλευρές» της ολιγωρίας των υπευθύνων.
Η λειτουργία των ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η καθυστέρηση της υπογραφής της σύμβασης της ΤΕΡΝΑ με την Περιφερειακή Αρχή, οι προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για την «ιδιωτική» χωροθέτηση των σκουπιδοεργοστασίων, η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα των 150 χιλιάδων τόνων ετησίως, η υπερβολική τιμή διαχείρισης από το σταθμό μεταφόρτωσης και πέρα των 62 ευρώ ανά τόνο, ο μη διαχωρισμός στην πηγή άρα μεγάλο υπόλειμμα για τον ΧΥΤΥ της τάξης του 35%, το ΕΣΠΑ που τελειώνει και απαιτεί έργα ολοκληρωμένα μέχρι το τέλος του 2015, αποτελούν τα επίμαχα σημεία που καθιστούν το ζήτημα «ανεξέλεγκτο» από μόνο του και οριοθετούν την νέα πραγματικότητα. 
Και σε όλα αυτά προέκυψε και το θέμα της προσωρινής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων!!! Η ευθύνη ανήκει στον …….. Πετρή ή στον Χατζηπετρή;;; Ιδού το νέο δίλημμα της Περιφέρειας μας!!! Ο νέος γρίφος και η «ορφανή καυτή πατάτα» ταυτόχρονα, που δεν την θέλει κανένας τώρα!!! Κάποτε όμως ήτανε «νύφη πολύφερνη», τώρα δεν την διεκδικεί ουδείς!!! Είναι ένα ακόμη μπαλάκι του πιγκ – πογκ της ……..αμαρτίας και της ανευθυνότητας δυστυχώς. 
Αλλά ας προσεγγίσουμε το νήμα από την αρχή όμως.
Σύμφωνα με τον Καλλικρατικό νόμο 3852/2010, άρθρο 94, παρ 25, η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, κλπ ανήκει στους Δήμους και αντίστοιχα στο άρθρο 186, παρ. 29 ορίζεται ότι η κατάρτιση και η έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης ανήκει στην αιρετή Περιφέρεια. Στην συνέχεια με την εγκύκλιο 27/16.05.2012 του υπουργείου Εσωτερικών συστήνονται οι Περιφερειακοί ΦΟΣΔΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) ανά την επικράτεια στους οποίους περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων Δήμων (προσοχή εδώ) που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΣΔΑ.  
Στην Πελοπόννησο όμως με την 371/27.12.2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το έργο της Ολοκληρωμένης διαχείρισης με ΣΔΙΤ ανατίθεται στον φορέα υλοποίησης που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και στη συνέχεια προετοιμάζονται εσπευσμένα οι όροι της διακήρυξης του διεθνή διαγωνισμού, που εκεί ανακύπτει το θέμα της προσωρινής διαχείρισης, δηλαδή πως θα θέσει σαν όρο του διαγωνισμού η Περιφέρεια μία αρμοδιότητα που μέχρι τότε δεν είχε. Και μετά από έναν αγώνα δρόμου και με την συγκατάθεση των ποικιλώνυμων «Μυστικοσυμβούλων» της Περιφερειακής Αρχής επιδιώκεται η υπογραφή της 3372/378/13-01-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης (ΑΔΑ: ΒΟΝΝΟΡ1Φ-5ΜΖ), σύμφωνα με την οποία ανατίθενται στην Αιρετή Περιφέρεια οι ακόλουθες  αρμοδιότητες:
·                   Η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από το νέο ΠΕΣΔΑ και αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού.
·                   Η ωρίμανση και υλοποίησητων έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ των οποίων παύει η λειτουργία και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η προαναφερθείσα απόφαση είναι σε ισχύ και δεν έχει ανακληθεί ποτέ. Και επί πλέον μετά τη σύσκεψη στις 11.03.2013 στο ΥΠΕΚΑ για τα στερεά απόβλητα της Τρίπολης προέκυψε μία ακόμη απόφαση του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την οποία «η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει την αδειοδότηση, προμήθεια και  εγκατάσταση του εξοπλισμού μεταβατικής διαχείρισης που έχει προτείνει ο Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ (διαλογή, κομποστοποίηση, δεματοποίηση, προσωρινή αποθήκευση), καθώς και όλα τα απαιτούμενα έργα υποδομής στις περιοχές πού έχουν υποδειχθεί, ή θα υποδειχθούν από τον Περιφερειακό ΦοΣΔΑ και τους Δήμους».
Μετά την παράθεση των παραπάνω στοιχείων γίνεται κατανοητό και στον πλέον δύσπιστο, σε ποιόν ανήκει η αρμοδιότητα της προσωρινής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά «προφάσεις έν αμαρτίαις».
Βέβαια αξίζει εδώ να τονισθεί ότι από τα δύο σημεία της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, την αρμοδιότητα της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ δεν την αποποιήθηκε ποτέ η Αιρετή Περιφέρεια, ασχέτως αν ακόμη μετά από δύο ολόκληρα δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη στον τομέα αυτό.
Η Περιφερειακή Αρχή για μία ακόμη φορά «νίπτει τας χέρας της» και «ποιεί την νήσσαν», όμως τα στοιχεία παραμένουν αδιάψευστα και οριοθετούν ρόλους αρμοδιότητες και κυρίως ευθύνες. Η ανάληψη ευθυνών όμως είναι εξίσου μία δύσκολη υπόθεση και εκεί «ή τόχεις ή δεν τόχεις». Και από ότι φαίνεται κάποιοι δεν τόχουν!
Η Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα απασχολεί την τοπική μας κοινωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη. Δεν έχει λυθεί τίποτα ακόμη, η συσσώρευση των προβλημάτων θα είναι στην «ημερήσια διάταξη» και θα συνάδουν με τις πυραμίδες των σκουπιδιών της Τρίπολης και σε κάθε βήμα θα αναδεικνύονται οι προχειρότητες και οι ερασιτεχνισμοί της Περιφερειακής Αρχής που δεν άκουγε ή δεν ήθελε να ακούσει ποτέ καμία άλλη άποψη για το ζήτημα αυτό. Αποδεικνύεται δυστυχώς ότι πήγε να ανοίξει το μείζον αυτό θέμα των σκουπιδιών με  ξένο……  password.
Tώρα εισπράττει τις συνέπειες!

*Πολιτικός μηχανικός -  Πρώην πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου