Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Δημοτικά Ιατρεία Καλαμάτας, η πρόταση του Ανοιχτού Δήμου

Το Δημοτικό Φαρμακείο Καλαμάτας Το Δημοτικό Φαρμακείο Καλαμάτας

ΠΑΡΑΤΑΞΗ Μ. ΜΑΚΑΡΗ 
Ο τομέας της υγείας έχει ιδιαίτερα πληγεί κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των κρατικών δομών των υπηρεσιών υγείας αλλά και της αυξανόμενης αποασφάλισης σημαντικού μέρους του…

ΠΑΡΑΤΑΞΗ Μ. ΜΑΚΑΡΗ 
Ο τομέας της υγείας έχει ιδιαίτερα πληγεί κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των κρατικών δομών των υπηρεσιών υγείας αλλά και της αυξανόμενης αποασφάλισης σημαντικού μέρους του…

…ενεργού πληθυσμού, λόγω ανεργίας, η πρόσβαση των πολιτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και στα προγράμματα πρόληψης υγείας καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη.
Σε αυτό το περιβάλλον ο ρόλος των δημοτικών ιατρείων μπορεί να είναι πολύ σημαντικός, ειδικά στην πόλη μας, όπου η λειτουργία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού  Δικτύου  Υγείας (ΠΕΔΥ) αλλά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Είναι γνωστό ότι ο θεσμός των δημοτικών ιατρείων ήδη προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους δήμους της Αττικής, παρέχοντας πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε χιλιάδες κατοίκους των αντίστοιχων δήμων. Αντίθετα στο δήμο Καλαμάτας ο σημαντικότατος αυτός θεσμός των Δημοτικών Ιατρείων, παρά τις τεράστιες δυνατότητές του, δεν αποτέλεσε προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, με αποτέλεσμα πλέον σήμερα να υπολειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό και περιορισμένα μέσα μην εκπληρώνοντας τους βασικούς στόχους του.
Η δημοτική παράταξη Ανοιχτός Δήμος, πιστεύοντας στην δυναμική και το σημαντικό ρόλο του θεσμού των Δημοτικών Ιατρείων, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και άξονες δράσης για την αναβάθμιση τους:
1.    Διεκδίκηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Η δημοτική αρχή δεν έχει αξιοποιήσει τα διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα πρόληψης υγείας.
Συγκεκριμένα, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας πληρώνει ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Υγειών Πόλεων, δεν εκμεταλλεύεται τα προκύπτοντα οφέλη και συγκεκριμένα δεν έχει δρομολογήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και προβλέπει τη δημιουργία κέντρων πρόληψης υγείας (ΚΕΠ Υγείας), και το οποίο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το πρόγραμμα γιατί προσφέρει τη δυνατότητα προσυμπτωματικού ελέγχου (check-up ) στους δημότες για μια σειρά από νοσήματα, ενώ προβλέπει την κάρτα υγείας και πρόληψης του κάθε δημότη προκειμένου να παρακολουθείται η κατάσταση της υγείας του σε μακροχρόνια βάση.
Καλούμε τη δημοτική αρχή να συμμετάσχει άμεσα στο παραπάνω πρόγραμμα αλλά και σε άλλα προγράμματα που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση χωρίς να επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό.
2.    Επιδίωξη της συνεργασίας των δημοτικών ιατρείων με υπάρχουσες δομές υγείας (νοσοκομείο Καλαμάτας, κοινωνικό ιατρείο, ΠΕΔΥ, ιδιώτες ιατροί), για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων δράσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε άλλους δήμους το δημοτικό και το κοινωνικό ιατρείο αποτελούν μια ενιαία δομή με αγαστή συνεργασία δήμου και εθελοντών ιατρών προς όφελος των δημοτών.
3.    Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή υγείας και την πρόληψη νοσημάτων στον γενικό πληθυσμό.
4.    Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών σε ανασφάλιστους και άπορους και παροχή πρώτων βοηθειών.
5.    Προτεραιότητα στις παροχές των δημοτικών ιατρείων πρέπει να έχουν οι ανασφάλιστοι και οι αδύναμοι οικονομικά.
6.    Όλες οι δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου πρέπει να παρέχονται με εχεμύθεια και απόλυτο σεβασμό της αξιοπρέπειας του πολίτη. Όχι υπό την μορφή φιλανθρωπίας αλλά ως υποχρέωση του Δήμου προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Παράλληλα πρέπει να λειτουργούν με διαπαραταξιακή στήριξη και συναίνεση και να μην χρησιμοποιούνται για ψηφοθηρικούς σκοπούς.