Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2015 20:16

Η αλήθεια για το νέο λιμάνι

Η αλήθεια για το νέο λιμάνι

Του Βασίλη Κοσμόπουλου* 
Αμέσως με την έναρξη της δημαρχοντίας του, το 2007, ο κ. Δήμαρχος μίλησε για την ανάγκη της αναβάθμισης του εμπορικού ρόλου του λιμένος της πόλης μας. Του είχα απαντήσει τότε ως…

…επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανθρώπινη και Όμορφη Πόλη» ότι η χρήση του λιμανιού θα πρέπει να είναι κυρίως τουριστική – επιβατική και δευτερευόντως εμπορική, προσθέτοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη που επιθυμούμε δεν ταιριάζει με τη δημιουργία λιμανιού στον Μεσσηνιακό κόλπο (τοπικές εφημερίδες στις 24/01/2007). Τις επόμενες μάλιστα ημέρες είχαμε δώσει στη δημοσιότητα την με αρ. 475/2005 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί δημαρχοντίας κ. Γεωργίου Κουτσούλη, στη διαμόρφωση της οποίας είχαμε συμβάλλει ως δημοτική παράταξη, σύμφωνα με την οποία η Δυτική πλευρά του λιμανιού θα χρησιμοποιείτο για εμπορική χρήση, η Κεντρική για επιβατική και η Ανατολική για τουριστική (τοπικές εφημερίδες στις 26/01/2007). Η ορθότητα της αποφάσεως αυτής μάλιστα καταδεικνύεται από το γεγονός ότι με βάση αυτή έγινε στη συνέχεια η εκπόνηση του μάστερπλαν (Masterplan) του λιμανιού.
Ο κ. Δήμαρχος όμως επέμεινε στην αναγκαιότητα για την αναβάθμιση της εμπορικής κίνησης του λιμανιού και εν όψει της σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πόλης (Γ.Π.Σ.) πρότεινε την κατασκευή Νέου Λιμανιού στο Δυτικό τμήμα αυτής. Είχαμε αντισταθεί σθεναρά στην προοπτική αυτή σε όλες τις συζητήσεις για το Γ.Π.Σ. Τελικά καταψηφίσαμε το Γ.Π.Σ. και σε άρθρο μας με τίτλο « Θέσεις – Αντιθέσεις για το νέο Γ.Π.Σ.» το οποίο δημοσιεύθηκε στις τοπικές εφημερίδες στις 6/11/2009 εξηγήσαμε τους λόγους της καταψήφισης. Από αυτό παραθέτω το αντίστοιχο απόσπασμα:
«Προβλέπει την κατασκευή νέου εμπορικού λιμανιού. Έχουμε τονίσει ότι η χρηματοδότηση της κατασκευής νέου εμπορικού λιμανιού θα επιτευχθεί μόνον εφ’ όσον εξασφαλισθεί η μεγάλη του χρήση που συνεπάγεται και μεγάλη χρήση του Μεσσηνιακού Κόλπου από μεγάλο όγκο εμπορικών πλοίων με πιθανότατη συνέπεια τη μερική ή ολική ρύπανσή του. Αυτό όμως δεν είναι σύμφωνο με την προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης του νομού μας, που ως βασικό πλεονέκτημά της προβάλλει την καθαρότητα της θαλάσσιας περιοχής μας. Τουναντίον τονίσαμε ότι είναι αναγκαία η κατασκευή μιας νέας μαρίνας στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης, τη στιγμή μάλιστα που το μέτωπο αυτό χαρακτηρίζεται ως περιοχή Τουριστικής Ανάπτυξης. Υπενθυμίζουμε ότι την αντίθεσή του στην κατασκευή νέου λιμανιού έχει εκφράσει όλος ο τεχνικός κόσμος της πόλης μας και εμείς ως παράταξη έχουμε πολλές φορές τοποθετηθεί για το πώς βλέπουμε τη λειτουργική αναβάθμιση του υπάρχοντος λιμανιού».
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι στην Περιοχή Τουρισμού Αναψυχής (Τ.Α.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις του Γ.Π.Σ. απαγορεύεται η εγκατάσταση τουριστικού λιμένα.
Κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μετά από οκτώ και πλέον χρόνια ο κ. Δήμαρχος αντελήφθη ότι δεν απαιτείται η κατασκευή νέου λιμένα υιοθετώντας την επιχειρηματολογία μας.
Είναι σημαντική αρετή η ικανότητα κάθε Δημάρχου να ενσωματώνει έγκαιρα στην πολιτική του σκέψεις και ιδέες της εκάστοτε αντιπολίτευσης και να μην τις απορρίπτει μόνο και μόνο επειδή αυτή τις έχει πρώτη διατυπώσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κερδίζεται χρόνος και χρήμα από άσκοπες ενέργειες και δρομολογούνται έγκαιρα οι απαραίτητες για την ανάπτυξη της πόλης δράσεις.

* Πολιτικός Μηχανικός
τ. Δημοτικός Σύμβουλος