Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 19:49

Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Πελοποννήσου

Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη  Πελοποννήσου

Του Παναγιώτη Αλευρά* 
Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης με τη σωστή βέβαια οργάνωση και χωροθέτηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Εξετάζουμε λοιπόν τις επιπτώσεις που θα έχει στο…

…φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον η υλοποίηση και εφαρμογή του Περιφερειακού πλασίου χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για μια 15 / ετία.
Οφείλω  όμως να επισημάνω ότι:
1)      Είναι ανεπίκαιρο ως προς το πρόγραμμα δράσης. Ταυτίστηκε με το τότε  Π.Ε.Π. 2000-2006 του Γ ΄Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΕΣΠΑ.
2)      Απαιτείται  επικαιροποίηση των στοιχείων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της εθνικής μας οικονομίας  που αφορά την αποεπένδυση την ύφεση, την ανεργία καθώς και την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση.
3)      Κρίνεται αναγκαίο να εξετάσει την Πελοπόννησο ενιαία και ολοκληρωμένα ως πόλο ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας και όχι διαιρεμένη .  
4)      Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Στόχους για :
a.       Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
b.      Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
c.       Προστασία υδάτινων πόρων
d.      Προστασία Βιοποικιλότητας. κλπ
5)      Προσαρμογή στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Έξυπνη Εξειδίκευση ως απάντηση στην κρίση με έμφαση στη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα  κάθε περιφέρειας.
Οι Στόχοι του χωροταξικού Σχεδιασμού προτείνονται να είναι οι ακόλουθοι:
1)      Αξιοποίηση των συγκρίσιμων πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2)      Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων με ισόρροπη ανάπτυξη και άρση της απομόνωσης των περιοχών με έμφαση στα ακόλουθα:a.       Στις υποδομές κοινής ωφέλειας.
b.      Στη  βελτίωση προσπελασιμότητας του ενδοπεριφερειακού δικτύου.
c.       Στη διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου.
3)      Η προστασία και η αποκατάσταση των φυσικών πόρων όπως του εδάφους, του νερού κ.λ.π.
4)      Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.
5)      Η ισόρροπη και ολοκληρωμένη στήριξη και στους τρεις (3) πυλώνες Ανάπτυξης που αφορούν την Κοινωνία, την Οικονομία και το Περιβάλλον.
Οι κατευθύνσεις του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Πελοποννήσου:
1.Δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις, αλλά με σεβασμό στους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα  και τις κατακτήσεις των εργαζομένων
Διαφωνούμε ρητά με τη δημιουργία Ε.Ο.Ζ. στην Πελοπόννησο όπως προτάθηκε από την πλειοψηφία διότι ισχύει ένα ιδιαίτερο νομοθετικό, οικονομικό και διοικητικό καθεστώς. Δηλαδή σε μια Ε.Ο.Ζ. το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας δεν είναι εκείνο που ισχύει για την υπόλοιπη εθνική επικράτεια.
Σε μια Ε.Ο.Ζ. ισχύουν τα ακόλουθα;
•        Η εργατική νομοθεσία αναστέλλεται .
•        Οι αμοιβές των εργαζομένων είναι χαμηλές.
•        Κατάργηση των 8 ωρών και του 5νθήμερου
•        Καταργούνται τα εργατικά σωματεία
2). Η ολοκλήρωση των υποδομών Στρατηγικού Χαρακτήρα.
α) βασικοί οδικοί άξονες
- Ανατολικός άξονας Κόρινθος-Ναύπλιο-Άστρος-Λεωνίδιο-Γύθειο-Οίτυλο-Καρδαμύλη.
-Κεντρικός άξονας Κορίνθου –Τρίπολης-Καλαμάτας
-Δυτικός άξονας Πάτρας-Πύργου-Τσακώνας
β) Αναβάθμιση διεθνούς αερολιμένα Καλαμάτας
γ) Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και του προαστιακού π.χ. προαστιακός:Καλαμάτα-Τ.Ε.Ι.-Μελιγαλάς-Διαβολίτσι-Κυπαρισσία-προαστιακός στον Ισθμό και το Λουτράκι
δ) Λιμενικά έργα για προσέλευση σκαφών και πλοίων μεγάλου μεγέθους (κρουαζερόπλοια)  στην Καλαμάτα, Πύλο, Γύθειο, Ναύπλιο.
Μαρίνες στο Ξυλόκαστρο, Λουτράκι, Ερμιόνη, Ναύπλιο ,Καλαμάτα, Πύλο, Κυπαρισσία, Μονεμβασία.
Σε καμία περίπτωση το λιμάνι της Καλαμάτας δεν πρέπει να μετατραπεί και ως εμπορικό διεθνούς ενδιαφέροντος, συμπληρωματικού του Πειραιά, όπως αναφέρεται στη μελέτη και ισχυρίζεται η Περιφερειακή Αρχή και ο κ. Τατούλης.
3.Αναβάθμιση πρωτογενούς τομέα τόσο στην έρευνα όσο και στην παραγωγική διαδικασία, πιστοποίηση, μεταποίηση και εμπορία.
-  Στην προστασία της αγροτικής γης
-  Στις υποδομές που αφορούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα και     αναδασμούς.
- Μεγάλα φράγματα όπως των Φιλιατρών,  Μιναγιώτικο, Κελεφίνας ,     Ασωπού κ.λ.π.
-  Μικρά φράγματα για μείωση του κόστους παραγωγής και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα.
-  Εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών προτύπων με έμφαση στην βιολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια, παράγοντας επώνυμα προϊόντα με ταυτότητα
- Ίδρυση φορέα διαχείρισης  Π.Ο.Π , Π.Γ.Ε. (Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης)
- Προώθηση ειδικών ζωνών βιολογικών καλλιεργειών
-Αναβάθμιση Εργαστηρίου Πιστοποίησης  Ελαιολάδου Καλαμάτας.
-Κτηνοτροφικές ζώνες και όπου ενδείκνυται κτηνοτροφικά πάρκα
-Δημιουργία Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων
- Θεσμοθέτηση Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Πελοποννήσου με συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου-Επιμελητηρίων-ΓΕΩΤΕΕ-Ινστιτούτων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Φορέων.
3. Διαχείριση απορριμμάτων.
Άμεση  εναρμόνιση με το αναθεωρημένο ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με τις αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας δηλαδή διαχείριση εντός ορίων της περιοχής που παράγονται (όχι στα ‘φαραωνικά’ εργοστάσια που προωθεί η Περιφερειακή Αρχή).
4.Αποκατάσταση ΧΑΔΑ .
Δυστυχώς έχουμε το θλιβερό προνόμιο από τους 49 ενεργούς ΧΑΔΑ της χώρας οι 20 να είναι στην Πελοπόννησο. Επίσης στο θέμα της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ , η Πελοπόννησος υστερεί χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι από τους 159 προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ   της Ελλάδας οι 60 βρίσκονται στην Περιφέρειά μας  και από αυτούς οι 18  στη Μεσσηνία.
5.Διαχείριση λυμάτων:
a.       Βιολογικοί Καθαρισμοί.
b.      Απόβλητα ελαιοτριβείων.
c.       Απόβλητα μονάδων μεταποίησης
6.Καθορισμός χρήσεων γης για τους τρεις (3) τομείς της οικονομίας  (Πρωτογενή, Δευτερογενή και Τριτογενή ).
7.Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας.
8.Αντιμετώπιση άναρχης δόμησης (Ολοκλήρωση Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΑΠ) . Ολοκλήρωση Δασικών Χαρτών.
9. Λατομικές ζώνες
10. Φυσικό Αέριο τόσο στη Μεσσηνία όσο και στη Λακωνία.
11. Αντιδιαβρωτική Προστασία ακτών.
12.Πολυμορφική τουριστική ανάπτυξη και αναγνώσιμος τουριστικός προορισμός.
13.Εκσυγχρονισμός αναβάθμιση Νοσοκομειακών μονάδων κέντρων    υγείας  
14.. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση υποδομών ΒΙΠΕ, ιδιαίτερα στον Μελιγαλά που είναι υποβαθμισμένη ,δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα.
15.Εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων :
i.       Ανατολικής
ii.      Βόρειας
iii.     Δυτικής Πελοποννήσου
16.Εκπόνηση Μελετών για τα οικοσυστήματα και σχέδια διαχείρισης .  για τις τοπικές ποικιλίες και διαφύλαξη σπόρων και τοπικών  φυλών  σε  τράπεζα γενετικού υλικού.
17.Δημιουργία φορέων διαχείρισης οικοσυστημάτων .
18.Περιορισμός εκπομπής CO2 με εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως τη βιομάζα, το φυσικό αέριο, τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα
Κλείνοντας θεωρώ ότι με αυτές τις κατευθύνσεις  και διεκδικώντας τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, θα υπάρχει αειφόρος ανάπτυξη με ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

 

*Περιφερειακός Σύμβουλος
Πρ. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Μεσσηνίας