Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 16:55

Συνάντηση εργασίας για τον τουρισμό στα Καμένα Βούρλα

Συνάντηση εργασίας για τον τουρισμό στα Καμένα Βούρλα

Της Αντωνίας Μπούζα-Κωνσταντέλου* 
Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας κ. Σανίδα Ηλία πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδος, συνάντηση εργασίας των Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού όλων των Περιφερειών της Χώρας,…

…παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Τζιάλλα Γεωργίου.
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα Τουρισμού κ. Αντωνία Μπούζα-Κωνσταντέλου.
Το θέμα της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και η κατάθεση προτάσεων ως προς το σχεδιασμό του τρόπου προβολής και ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος που αποτελεί τη σημαντικότερη αναπτυξιακή δραστηριότητα της πατρίδας μας, τη συναντίληψη και συμπόρευση με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό που πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους, άξονες και δράσεις που θα αναδείξουν τη δυναμική της Ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκαν ελλείψεις και προερχόμενες από το Καλλικρατικό μοντέλο Διοίκησης, γραφειοκρατικές υστερήσεις και δυσλειτουργίες καθώς και ζητήματα που αφορούν  την αποσπασματικότητα  και πολυδιάσπαση δράσεων μεταξύ του Ε.Ο.Τ. και των  Α΄ και Β΄ βαθμών αυτοδιοίκησης, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις που αφορούν τη διευκόλυνση των τουριστικών επενδύσεων, την ελκυστικότερη παρουσία της Χώρας μας στα πλαίσια των διεθνών εκθέσεων τουρισμού, στην αναγκαιότητα αλλαγής του Νομικού Πλαισίου με στόχο τη δημιουργία Περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού, προκειμένου να υπηρετούνται ευέλικτα και αποτελεσματικά οι σχεδιασμοί εξωστρέφειας των Περιφερειών  μακριά από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Στην ατζέντα της συνάντησης, υπήρχαν επίσης προτάσεις για το ενδεχόμενο διαπεριφερειακών συνεργασιών, κυρίως ανάμεσα σε Περιφέρειες με ομοειδή χαρακτηριστικά ανάπτυξης, στη δημιουργία περιφερειακών κέντρων πληροφόρησης, στα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν  για την αντιμετώπιση της μείωσης του εγχώριου τουρισμού, στις προϋποθέσεις για τη μείωση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος, στις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τέλος την κατάθεση προτάσεων για τα προγράμματα τουριστικής προβολής.
Με την πεποίθηση ότι τέτοιες συναντήσεις εργασίας βοηθούν και εμπλουτίζουν με ιδέες και λύσεις  την προσπάθεια των Περιφερειών για την ενίσχυση του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος, αποφασίστηκε η συνάντηση αυτή να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται δις ετησίως.

 

*Εντεταλμένη Σύμβουλος τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου