Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 19:49

Π. Αλούπης: Η επιλογή του Ναι για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Η επιλογή του Ναι στην «Έγκριση σχεδίου οργάνωσης, χρηματοδότησης και υποδομών για την φιλοξενία του τίτλου Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 για τα έτη 2017 -2025» δεν αποτελεί άγνοια της πραγματικής ωριμότητας του εγχειρήματος και…

…των επιλεκτικών συνθηκών που πραγματοποιείται όπως φάνηκε και από τις υποβληθείσες ερωτήσεις μου που ουσιαστικά δεν απαντήθηκαν.
Το Ναι είναι στους συμπολίτες μας, στις ομάδες εργασίας και σε όλους αυτούς που πίστεψαν στον θεσμό ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21 εργάστηκαν και προσέφεραν σημαντικό έργο υπό τις σημερινές τραγικές για πολλούς συνθήκες. Ασφαλώς δεν αποτελεί καθοιονδήποτε τρόπο ή έννοια συμπόρευση με μία Δημοτική Αρχή αδύναμη να συνυπάρξει στο αυτονόητο, διάλογο για κορυφαίο θέμα της Καλαμάτας. Προσωπικά δεν θα ακολουθήσω  την Δημοτική Αρχή στην μιζέρια ιδεών και στην εν γένει μικροψυχία της.      
ΑΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ