Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 19:35

Γιατί ο Δήμος ζήτησε δάνειο 5,5 εκατ. ευρώ ενώ έχει διαθέσιμα 9,5 εκατ. ευρώ;

Γιατί ο Δήμος ζήτησε δάνειο 5,5 εκατ. ευρώ ενώ έχει διαθέσιμα 9,5 εκατ. ευρώ;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΒΒΑΤΑΣ* 
Στη σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Καλαμάτας έθεσα δύο κρίσιμα θέματα. Κατά πρώτον σε γραπτή αίτησή μου προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Καλαμάτας για να ενημερωθώ για τα κατ’ ενολήν δημάρχου εντάλματα πληρωμής χωρίς την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, η οποία…

…κατατέθηκε στις 23.12.14 με αρ. πρωτ.: 72819, ακόμα δεν έχω λάβει καμία απάντηση.
Το δεύτερο θέμα αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία κατά τη δημοτική αρχή ανέρχονται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Με έναν όμως πρόχειρο υπολογισμό που έκανα και κατέθεσα στην οικονομική επιτροπή οι οφειλές του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο στο Σύνδεσμο Ύδρευσης ο Δήμος χρωστάει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν σε αυτά τα ποσά συνυπολογίσουμε 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μισθοδοσία, 3 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του ΕΣΠΑ, 300.000 € για τη ΣΑΤΑ και 500.000 € το έλλειμμα από το ταμείο του Δήμου, τότε ο κύριος Μπούχαλης ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, ας κάνει την πρόσθεση και την αφαίρεση και ας μας εξηγήσει ποια είναι τα πραγματικά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Καλαμάτας.
Διερωτάται λοιπόν κανείς, αν πραγματικά ο δήμος είχε 9,5 εκατομμύρια ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, τότε γιατί προέβη σε δάνειο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για αναπλάσεις;;;

 

*Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες