Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 16:34

Ψεύτικες εξουσίες και προστασία Κυπαρισσιακού Κόλπου..

Ψεύτικες εξουσίες και προστασία Κυπαρισσιακού Κόλπου..

Του Μπάμπη Βακαλόπουλου* 
Μετά την έκδοση, το Μάιο του 2015, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, του πρακτικού επεξεργασίας, το ΥΠΑΠΕΝ μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στην Ελαία. Αν οι υπηρεσίες του είχαν  ερωτηματικά ή άλλη άποψη μπορούσαν  ασφαλώς να ζητήσουν διευκρινίσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τους δικαστές- συντάκτες του πρακτικού επεξεργασίας. Η προβολή του επιχειρήματος ότι χρειάζεται νέα μελέτη δεν ευσταθεί...

Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε κανένα σημείο της απόφασής του δεν έθετε ως προϋπόθεση της έκδοσης του διατάγματος την εκπόνηση τέτοιας μελέτης.
Το ΥΠΑΠΕΝ έπρεπε να φροντίσει και να έχει ολοκληρώσει τη θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Πάρκου πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης στο νόμο ανώτατης χρονικής διάρκειας της αναστολής οικοδομικών αδειών αλλά δεν έκανε τίποτα.
Τέλος, υπήρχε  και η διεθνής παράμετρος στο θέμα:
-Τι κάνατε με την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;
-Τι κάνατε με τη Συνθήκη της Βέρνης για την άγρια πανίδα που έχει ήδη κινηθεί εναντίον της χώρας;
Δυστυχώς Κύριε Οικολόγε Υπουργέ δεν κάνατε τίποτα (όπως και οι προκάτοχοί σας) με αποτέλεσμα η χώρα μας να σύρεται  στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Τετάρτη 13-01-2016 και είναι βέβαιο ότι θα καταδικασθεί.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας σας είχε  ανοίξει τον δρόμο αλλά εσείς δεν τον ακολουθήσατε….

 

*Μέλος της Ε.Ε της ΔΗΜΑΡ