Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016 17:00

Ο κ. Τατούλης το «βιολί» του

Ο κ. Τατούλης το «βιολί» του

Του Νίκου Πατσαρίνου* 
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το 25/12-12-2015 έγγραφό του, υπογεγραμμένο και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ζήτησε από τις Περιφέρειες της χώρας να καταθέσουν επί συγκεκριμένου σχεδιασμού τις προτάσεις τους για τις κοινωνικές δομές. Πιο συγκεκριμένα, για την…

…αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) για τα επόμενα 3 χρόνια στήνονται δομές κοινωνικής ένταξης που αφορούν κέντρα κοινότητας, δομές παροχής σίτισης, κοινωνικών φαρμακείων, κάλυψη αναγκών για απόρους, για αναπήρους, για ηλικιωμένους.
Αυτή η προσπάθεια, που ξεκίνησε από την κυβέρνηση, έχει δικαιούχους τους Δήμους μέσω χρηματοδότησης από την Περιφέρεια.
Ιδιαίτερα τα κέντρα κοινότητας προβλέπονται σε κάθε Δήμο πάνω από 10.000 κατοίκους και αφού στελεχωθούν θα παρέχουν υπηρεσίες για κάθε κοινωνική δράση συμβάλλοντας στην επίτευξη των τριών πυλώνων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που είναι η εισοδηματική ενίσχυση μέσω επιδομάτων, η προώθηση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά και η ένταξη στην αγορά εργασίας. Για την Πελοπόννησο προτείνονται 1 κέντρο σε κάθε έναν από τους 21 Δήμους και ειδικά στη Μεσσηνία από 1 κέντρο στους 4 μεγαλύτερους (πλην Δυτικής Μάνης) όπου θ’ απασχοληθούν συνολικά 46 άτομα (2-3 σε κάθε κέντρο).
Σ’ αυτό το σχέδιο που επιδιώκεται η σύμπλευση όλων των εμπλεκομένων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταθέτει δικό της σχέδιο! Διαφωνεί με τη δημιουργία κέντρου κοινότητας σε κάθε Δήμο και προτείνει με τα από 22/12/2015, 31/12/2015 και 13/1/2016 έγγραφά της να γίνει ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού) με παράλληλη κινητή μονάδα όπου τελικά δικαιούχος μέσω προγραμματικής σύμβασης με τους δήμους θα είναι η Περιφέρεια!
Το Υπουργείο Εργασίας με το 29/18-1-2016 έγγραφό του ενημέρωσε κατευθείαν όλους τους Δήμους, κάνοντας ειδική μνεία στην πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες και σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας μαζί με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) ανταποκρίθηκαν θετικά στον σχεδιασμό του Υπουργείου.
Για άλλη μια φορά ο κ. Τατούλης την κοινωνική του προσφορά την ταυτίζει με τους δικούς του στόχους. Ξεχωρίζει, απ’ όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, όταν θέλει μέσα από τον θεσμικό του ρόλο να «καπελώνει» και να ελέγχει ακόμα και δράσεις όπως αυτές της κοινωνικής φροντίδας που προφανώς «κουμπώνουν» πολύ καλύτερα με τους Δήμους. Του θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η καταξίωση του Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια) δεν γίνεται εις βάρος και απέναντι στον Α΄ βαθμό που είναι οι Δήμοι. Είναι 2 παράλληλες θεσμικές δράσεις με ξεχωριστούς στόχους που πρέπει και απαιτείται να συνεργάζονται συνεχώς και σ’ όλα τα θέματα. Ακόμα και αυτό δυστυχώς είναι ζητούμενο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

*Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα»