Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 16:08

Προστασία πηγών Πηδήματος και Αγίου Φλώρου

Ο Γιάννης Αργυράκης πρώτος από δεξιά Ο Γιάννης Αργυράκης πρώτος από δεξιά

Του Γιάννη Αργυράκη* 
Με αφορμή τα δημοσιεύματα στο τύπο και τις προτεραιότητες της ΔΕΥΑΚ για την προστασία των πηγών Πηδήματος και Αγίου Φλώρου, θα ήθελα ως πρώην Δήμαρχος Αρφαρών που ξεκίνησε τη μελέτη αποχέτευσης των Δήμων Αρφαρών, Άριος και Θουρίας να σημειώσω τα εξής:…

Το θέμα της προστασίας των πηγών Πηδήματος & Αγίου Φλώρου απασχόλησε από την πρώτη στιγμή την πρωτοεκλεγείσα τότε Δημοτική Αρχή του Καποδιστριακού Δήμου Αρφαρών και προσπάθησε να βρει κονδύλια για τη σύνταξη μελέτης. Η δυνατότητα αυτή βρέθηκε στα διαδημοτικά κονδύλια του ΕΠΤΑ στα οποία για να μπούμε έπρεπε να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός Δήμου. Έτσι προχωρήσαμε στη διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Αρφαρών, Άριος και Θουρίας και ο τότε Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αείμνηστος Αντώνης Ματσίγκος, ενέταξε τη μελέτη για την προστασία των πηγών μας. Είναι γεγονός ότι η ολοκλήρωση της μελέτης για αυτούς τους τρεις πρώην Δήμους κατέγραψε ένα υψηλό κόστος για την συνολική κατασκευή του έργου, ειδικά στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνάει η χώρα μας. Γι΄αυτό το λόγο εξετάζεται περικοπή του έργου στο απολύτως αναγκαίο και εφικτό.
Διάβασα τις προτεραιότητες της ΔΕΥΑΚ για παρέμβαση με μικρούς βιολογικούς στις Τ.Κ. Αγίου Φλώρου και Πηδήματος, όπου ειδικά για τον Άγιο Φλώρο υπάρχει το δίκτυο. Είναι προφανώς μια σωστή λύση η οποία όμως θα γίνει πιο αποτελεσματική αν στην Τ.Κ. Πηδήματος προστεθεί και η Τ.Κ. Αρφαρών, η γεωγραφική θέση και ο μεγάλος σχετικά πληθυσμός της οποίας, επηρεάζει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Τ.Κ. τις πηγές του Πηδήματος αλλά και του Αγίου Φλώρου.
Πιστεύω ότι το κόστος της προσθήκης και του δικτύου των Αρφαρών που μπορεί να μεταφέρει με φυσική ροή τα λύματα στο μικρό βιολογικό του Πηδήματος δεν είναι τόσο υψηλό που να το καθιστά απαγορευτικό σε σχέση με το όφελος που θα υπάρξει από την προστασία και των δύο πηγών Πηδήματος & Αγίου Φλώρου.

 

*Πρώην Δήμαρχος Αρφαρών