Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016 21:25

Κυπαρισσιακός Κόλπος: Όλα επιτρέπονται...

Κυπαρισσιακός Κόλπος: Όλα επιτρέπονται...

Του Μπάμπη Βακαλόπουλου* 
Φαίνεται πάγια είναι πλέον ως τακτική της Κυβέρνησης η καθυστέρηση! Επιτέλους βγήκε στη διαβούλευση το...

...σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον κόλπο της Κυπαρισσίας ως «περιοχή προστασίας της φύσης». Τόσο καιρό το Συμβούλιο Επικρατείας είχε ανοίξει τους δρόμους στον Υπουργό… Έτσι λοιπόν, η περιοχή χωρίζεται σε ζώνες: α) προστασίας της φύσης, β) περιφερειακή ζώνη προστασίας, και γ) ζώνη αγροτουρισμού (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία!!!!...). Κατακερματισμός της περιοχής; Πάντως στην περιοχή αγροτουρισμού… όλα επιτρέπονται. Εμείς περιμένουμε…

*μέλος της Ε.Ε της ΔΗΜΑΡ