Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 12:23

Και στην περιφέρεια “ημέρα ακρόασης των πολιτών” από τη διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Και στην περιφέρεια “ημέρα ακρόασης των πολιτών” από τη διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ                              
Με σκοπό την ενίσχυση της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών, όπως σημειώνει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η “ημέρα ακρόασης των πολιτών” από τη διοίκηση της ΕΛΑΣ επεκτείνεται και στην περιφέρεια της χώρας. Κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα πολίτες θα μπορούν να συναντούν τη διοίκηση της Αστυνομίας στην περιφέρειά τους και να συζητούν θέματα που τους απασχολούν…

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι “με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, η “ημέρα ακρόασης των πολιτών”, που καθιερώθηκε πρόσφατα, επεκτείνεται στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος.

Στόχος είναι να αποκεντρωθεί ο θεσμός της «ημέρας ακρόασης των πολιτών», που έτυχε ευρείας κοινωνικής αποδοχής, ώστε να εξασφαλιστεί και σε περιφερειακό επίπεδο η δια ζώσης επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης του Σώματος.    

Για το σκοπό αυτό συγκροτούνται τετραμελείς επιτροπές Αξιωματικών στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και σε κάθε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της χώρας, οι οποίες θα δέχονται σε ακρόαση πολίτες που επιθυμούν να εκθέσουν θέματα που τους απασχολούν, την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 14.00 έως 22.00 ώρας.

Όσον αφορά στη σύνθεση των επιτροπών χρέη Προέδρου θα ασκεί ο ανώτερος ή αρχαιότερος Αξιωματικός που υπηρετεί στο Επιτελείο τους, μετά τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, ενώ ως μέλη θα μετέχουν οι Τμηματάρχες των οικείων Τμημάτων.

Η επέκταση της καινοτόμου αυτής δράσης, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, γίνεται με σκοπό να ενδυναμωθεί ο κοινωνικός ρόλος της Αστυνομίας και να ενισχυθεί περαιτέρω η σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης, μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

Σημειώνεται ότι, το προσεχές χρονικό διάστημα, οι πολίτες θα ενημερωθούν με μέριμνα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας για τον τόπο που θα γίνονται δεκτοί προς ακρόαση, καθώς επίσης και τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτημάτων”.