Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 14:35

Την 1η Μάη ξεκινάει η απαγόρευση καύσης κλαδιών

Την 1η Μάη ξεκινάει η απαγόρευση καύσης κλαδιών

ΕΚΔΟΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Την 1η Μάη θα ξεκινήσει η απαγόρευση της καύσης κλαδιών σε αγροτικές και δασικές περιοχές με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών. Η σχετική Πυροσβεστική Διάταξη εκδόθηκε και υπογράφεται από τον διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, αρχιπύραρχο Θεόδωρο Λαρέζο…

Συγκεκριμένα η απαγόρευση της καύσης κλαδιών και γενικά της χρήσης πυρός σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις θα ισχύσει μέχρι τις 31 Οκτώβρη 2019.