Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 17:22

Προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη των σχολείων της Καλαμάτας

Προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη των σχολείων της Καλαμάτας

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
Σύσκεψη ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Δημήτρη Οικονομόπουλο και Γιώργο Σταματόπουλο αντίστοιχα, είχαν ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, Μανώλης Μάκαρης και τα μέλη της δημοτικής ομάδας Σταμάτης Μπεχράκης και Δημήτρης Φαββατάς. Οι προτάσεις της μείζονος μειοψηφίας έχουν να κάνουν κυρίως με τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και τη στενή συνεργασία του Δήμου με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τους Συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων για την άμεση και σωστή αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και για την κοινή διοργάνωση δράσεων ώστε να ανοίξουν τα σχολεία προς την κοινωνία…

Όπως σημειώνει η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας “Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί Πολίτες” σε σχετική ανακοίνωσή της, η συνάντηση ε τους διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε με δική της πρωτοβουλία, ενώ η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι “το κύριο πρόβλημα είναι η μακροχρόνια υποχρηματοδότηση της παιδείας αλλά τώρα με την οικονομική περιπέτεια της χώρας μας έγινε πιο δύσκολη. Η παράταξή μας θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στη διεκδίκηση της αύξησης των δαπανών για τη παιδεία και την ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τη σχολική κοινότητα, όπως η έλλειψη εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Στη συνέχεια τέθηκαν ζητήματα στα οποία ο Δήμος μπορεί και πρέπει να δώσει λύσεις. Τέτοια κρίσιμα ζητήματα είναι η βελτίωση της οδικής πρόσβασης πέριξ των σχολείων , η βελτίωση των προαύλιων χώρων για την ασφάλεια των μαθητών, η πρόσβαση στα σχολεία για άτομα με αναπηρία, η βελτίωση υποδομών των σχολικών συγκροτημάτων που έχουν αυξημένα κατασκευαστικά προβλήματα (π.χ. πρώην Πολυκλαδικό), η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των σχολικών μονάδων από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Επίσης η δημοτική παράταξη “Ανοιχτός Δήμος -Ενεργοί Πολίτες” έθιξε το ζήτημα της αναλογικής και διαφανούς χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών όλων των σχολείων του Δήμου με την απόδοση όλων των κονδυλίων των σχολικών επιτροπών στα σχολεία κάθε φορά που καταβάλλεται από την πολιτεία του αναλογούντος ποσού αλλά και την απόδοση στα σχολεία όλου του ποσού που εισπράττει ο δήμος από τη διαχείριση των κυλικείων.

Απόλυτη διαφάνεια σε κάθε οικονομική πράξη προς την εκπαιδευτική κοινότητα με πρόβλεψη για ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου να υπάρχουν σε κοινή θέα τα ποσά που δίνονται σε κάθε σχολείο για λειτουργικές δαπάνες και για επισκευές.

Κατά την συζήτηση επισημάνθηκε τέλος η αναγκαιότητα της έγκαιρης καταγραφής των προβλημάτων και των ελλείψεων που αφορούν τα σχολεία και μάλιστα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να υπάρχει σωστός προγραμματισμός για υλοποίηση των κατάλληλων έργων και παρεμβάσεων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων και ευρύτερα τη σχολική κοινότητα η οποία θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα για τα έργα που θα εκτελεστούν.

Επιπλέον προτείνουμε την καθιέρωση ετήσιας κοινής σύσκεψης δήμου - εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας και των σχολικών μονάδων με σκοπό την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης αναγκών και βελτίωσης αυτών . Σε αυτή να παρουσιάζεται ο δημόσιος απολογισμός της δημοτικής επιτροπής παιδείας με ετήσια έκθεση όπου θα παρουσιάζονται αφού θα τίθενται σε δημόσιο διάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο οι πολιτικές και οι αποφάσεις.

Η δημοτική παράταξη “Ανοιχτός Δήμος -Ενεργοί Πολίτες” θα ανοίξει παραπέρα τη συζήτηση για τα παραπάνω θέματα με τους συλλόγους γονέων και τους εκπαιδευτικούς με εξειδικευμένες συσκέψεις στις οποίες θα τεθούν -μεταξύ άλλων – προτάσεις που αφορούν:

- Ανοικτό σχολείο στην κοινωνία: Δράσεις συνεργασίας σχολείων και τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες των Δήμων όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση γονέων κ.λπ.

- Δημιουργία δικτύου με συνεργασία σχολείων - κοινωνικών υπηρεσιών για στήριξη οικογενειών μαθητών οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ουσιαστική λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής και Κοινωνικής στήριξης παιδιών και γονέων.

-Δημιουργία τμήματος τεχνικής υποστήριξης σχολικής μονάδας για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

- Δημιουργία δημοτικού προγράμματος: Πράσινες σχολικές αυλές με διαμόρφωση αυξημένου πρασίνου ώστε να συμβάλλουν στην βελτίωση του μικροκλίματος της γειτονιάς

-Αξιοποίηση των δημοτικών σχολείων του Ταΰγετου για εκπαιδευτικούς σκοπούς”.