Πέμπτη, 09 Μαϊος 2019 13:41

Από τις 10 έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Από τις 10 έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Ξεκινάει αύριο η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Καλαμάτα, για το σχολικό έτος 2019-2020, η οποία λήγει στις 31 Μαΐου...

Ειδικότερα, από τον Δήμο Καλαμάτας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα: 

 1. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019-2020 ορίζεται η 10η-05-2019 και λήξης η 31η-05-2019.
 2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο 2.27 Α΄ ορόφου Β΄κτηρίου (Διεύθυνση Πρόνοιας) στο Δημαρχείο, Αθηνών 99, καθημερινά από 10:00 έως 13:00
 3. Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται στους γονείς από το γραφείο 2.27, στον 1ο όροφο του Β΄ κτηρίου (Διεύθυνση Πρόνοιας) και τα δικαιολογητικά των επανεγγραφών από το ίδιο γραφείο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, αλλά και από τους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς
 4. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 41087 (ΦΕΚ/4249/5-12-2017 τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.   

ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2019-2020, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας (από 18 μηνών έως 2,5 ετών), καθώς και παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (μπορείτε να τη δείτε εδώ) της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου)
 3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (παρατίθεται εδώ το έντυπο), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 4. Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι, – Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας

– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού)

 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους
 2. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς
 3. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα (πατήστε εδώ για να τη δείτε)
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 5. και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση.
 6. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

– Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

 ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

 Τα τροφεία θα καταβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την αριθ. 193/11-4-19 απόφαση 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών εκτός από το μήνα Αύγουστο, οπότε οι Σταθμοί δεν λειτουργούν.

Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.

Μειωμένα τροφεία καταβάλουν:

 1. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 20.001,00 – 40.000,00 € μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο
 2. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00 €, μείωση 50%,ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο

Γ. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 15.001,00 – 40.000,00 €, μείωση 30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.

Απαλλάσσονται των τροφείων:

Α) Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €

Β) Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής)

Γ) Οι οικογένειες, οι οποίες διαθέτουν Ατομικό βιβλιάριο οικονομικά αδυνάτου σε ισχύ ή εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τα ποσά, όπως αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών στην παρ.6 εδάφιο 2Β της 25132/16 (ΦΕΚ908 Β) Κ.Υ.Α.

Δ) Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς

Ε) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

Ζ) Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες κάθε εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Οι Σταθμοί, επίσης, διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.

Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00π.μ. και λήγει στις 4:00μ.μ.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (δείτε εδώ τα κριτήρια), όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 193/11-4-19 απόφαση 6ης συνεδρ./2019 Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.

Η επιτροπή επιλογής συντάσσει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών και η οποία αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 

Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για δωρεάν φιλοξενία παιδιών, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής (χωρίς καταβολή τροφείων).