Σάββατο, 03 Αυγούστου 2019 11:27

Δημοτική αρχή Καλαμάτας: Ικανοποιητική η γενική κατάσταση των σχολικών κτιρίων

Δημοτική αρχή Καλαμάτας: Ικανοποιητική η γενική κατάσταση των σχολικών κτιρίων

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  
Ευρεία σύσκεψη για την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται τα σχολικά κτίρια του Δήμου κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε υπό το δήμαρχο, νέο περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, το νέο δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και με τη συμμετοχή του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Δημήτρη Οικονομόπουλου, καθώς και των τοπικών εκπροσώπων της εκπαίδευσης, αρμόδιων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου. Το συμπέρασμα της σύσκεψης, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου, είναι ότι “η γενική κατάσταση των σχολικών κτηρίων κρίνεται από το Δήμο ικανοποιητική”...

Στο δελτίο Τύπου σημειώνεται ότι ο νέος περιφερειάρχης, απερχόμενος δήμαρχος Π. Νίκας, έδωσε εντολή να αγοραστεί οικόπεδο στη Ράχη για το 4ο Νηπιαγωγείο: “Υπάρχει η δυνατότητα για την απόκτηση οικοπέδου περίπου 700 τετρ. μέτρων στη Ράχη και, συγκεκριμένα, δυτικά του Β΄ ΚΑΠΗ, όπου θα ανεγερθεί το κτήριο του 4ου Νηπιαγωγείου και έδωσε εντολή να κινηθεί η διαδικασία αγοράς. Επίσης, έδωσε οδηγίες και κατευθύνσεις για τον ευπρεπισμό σχολείων και προαυλίων (καθαρισμός από ανεπιθύμητη βλάστηση, απάλειψη συνθημάτων, επισκευές σε τζάμια και βρύσες, απελευθέρωση των φρεατίων από φύλλα κ.λπ.), εν όψει έναρξης του νέου σχολικού έτους”.

Στο δελτίο Τύπου του Δήμου περιγράφονται οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολικά κτίρια καθώς και αυτές που έχει προγραμματιστεί να γίνουν. Ειδικότερα περιγράφονται τα εξής:

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31/12

Στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν 105 σχολικές μονάδες και, συγκεκριμένα, 34 Νηπιαγωγεία, 30 Δημοτικά Σχολεία, 15 Γυμνάσια, 19 Λύκεια και 7 Παιδικοί Σταθμοί. Η γενική κατάσταση των σχολικών κτηρίων κρίνεται από το Δήμο ικανοποιητική.

Οι εργασίες επισκευών και συντήρησης που έχουν εκτελεσθεί στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2019 και εκείνες που θα ολοκληρωθούν έως 31-12-2019, είναι οι εξής:

 1. A) Έργο: «Επισκευές σε σχολικά κτήρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)», το οποίο ολοκληρώθηκε.

Ανάδοχος: Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ

Ποσό σύμβασης: 83.950,60 €

 • 1ο Νηπιαγωγείο: Αντικατάσταση φωτιστικών
 • 4ο Νηπιαγωγείο: Κατασκευή στεγάστρου
 • 26ο Νηπιαγωγείο: Ολοκλήρωση περίφραξης
 • Νηπιαγωγείο Αρφαρών: Κατασκευή αποθήκης και αντικατάσταση δαπέδων
 • Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών: Κατασκευή χωρίσματος αίθουσας και θύρας και ανακατασκευή δαπέδου και επισκευή κεραμοσκεπής
 • Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας: Επισκευές επιχρισμάτων-αρμολογήματα και κατασκευή ράμπας και επισκευή κεραμοσκεπής
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση φωτιστικών
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίων
 • 3ο Δημοτικό: Κατασκευή κιγκλιδωμάτων ισογείου
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή στεγάστρου, μεταφορά μπασκετών
 • 12ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή στεγάστρου, κατασκευή ράμπας και αντικατάσταση φωτιστικών
 • 17ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση φωτιστικών 
 • 24ο Δημοτικό Σχολείο: Αντικατάσταση φωτιστικών
 • Λύκειο Θουρίας: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί, μερική αντικατάσταση φωτιστικών
 • 3ο Λύκειο: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί όλου του σχολείου, μερική αντικατάσταση φωτιστικών-προβολέων
 • Συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού: Αντικατάσταση δέκα προβολέων

Β) Έργο: «Αποκατάσταση πυρποληθείσας αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος». Ολοκληρώθηκε.

Ανάδοχος: Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας «Ανέλιξη ΟΕ»

Ποσό: 24.798,24 €

Γ) Έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» (πρόγραμμα «Φιλόδημος»). Έχει εκτελεσθεί περί το 45% των παρεμβάσεων και συνεχίζεται η πραγματοποίησή τους.

Ανάδοχος: PdL A.E.

Προϋπ.: 520.000 ευρώ, έκπτωση 53,34%

 • Νηπιαγωγείο Θουρίας: Κατασκευή διαδρόμου πρόσβασης με πλάκες
 • Νηπιαγωγείο Λαιΐκων: Ανακατασκευή στέγης
 • Νηπιαγωγείο Αρφαρών: Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή χωρίσματος αίθουσας και χρωματισμοί
 • Δημοτικό Σχολείο Βέργας: Χρωματισμοί και επισκευή στέγης
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο: Χρωματισμοί και επισκευή όψεων
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή W.C. ΑμεΑ
 • 9ο Δημοτικό Σχολείο: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί, αντικατάσταση φωτιστικών, αντικατάσταση προβολέων γηπέδων και φωτισμού περιβάλλοντος χώρου
 • 16ο Δημοτικό Σχολείο: Κατασκευή πυράντοχου χωρίσματος λεβητοστασίου 
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο: Ανακατασκευή W.C., εξωτερικός φωτισμός, κατασκευή δικτύου ομβρίων και πλαστικοποίηση γηπέδου μπάσκετ
 • Συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού: Πλήρης ανακατασκευή οκτώ συγκροτημάτων W.C., ανακατασκευή όψεων και επιχρισμάτων όπου κρίνεται επικίνδυνο και χρωματισμοί αυτών, καθώς και κατασκευή τοίχων εργαστηρίων
 • Γυμνάσιο Θουρίας: Επισκευή όψεων και χρωματισμοί
 • Χρωματισμοί όψεων συγκροτήματος Τεχνικού Λυκείου
 • Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο: Έγινε ανακατασκευή φωτιστικών. 
 • Θα γίνουν επεμβάσεις συντήρησης και επισκευής μονώσεων στα παρακάτω σχολεία: συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού, 4ο Λύκειο, 6ο Δημοτικό, Μουσικό και 8ο Νηπιαγωγείο.

Δ) Παρεμβάσεις με αυτεπιστασία, από συνεργεία του Δήμου, που έχουν συντελεσθεί μέχρι σήμερα:

 • Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αιθουσών υπολογιστών στα παρακάτω σχολεία: 1ο Δ/Σ, 19 Δ/Σ, 4ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 5ο Λύκειο
 • 1ο Νηπιαγωγείο: Εξωτερικοί χρωματισμοί
 • Ειδικό Δημοτικό Σχολείο: Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο: Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά και φωτισμός περιβάλλοντος χώρου
 • 19ο Δημοτικό Σχολείο: Εσωτερικοί χρωματισμοί
 • Καθημερινές παρεμβάσεις επισκευής βλαβών δικτύων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών, καθώς και παρεμβάσεις ξυλουργών και σιδεράδων: ο αριθμός των βλαβών στις οποίες ανταποκρίθηκαν τα συνεργεία, ξεπερνά τις 1.500.

Ε) Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και στο πλαίσιο αυτού έγινε συντήρηση σε όλα τα λεβητοστάσια και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και δικτύων και λοιπών εξαρτημάτων θέρμανσης, όπου προέκυψε βλάβη.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις μέσω των εργολαβιών «Επισκευή & συντήρηση μονώσεων σχολείων» και «Επισκευές σε σχολικά κτήρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2019)”.