Δευτέρα, 01 Απριλίου 2024 00:35

Σχολεία Κλιματικής Ουδετερότητας Ευρωπαϊκά πρότυπα στο Δήμο Καλαμάτας

Σχολεία Κλιματικής Ουδετερότητας Ευρωπαϊκά πρότυπα στο Δήμο Καλαμάτας

Αγνώριστα και υποδειγματικά για όλη την Ευρώπη θα είναι τα Σχολεία της Καλαμάτας μέχρι το 2030 με το πρόγραμμα «FutureSchools». Με την εποπτεία διοργανικής επιτροπής τοπικών και εθνικών φορέων δημοσίου συμφέροντος – για να διασφαλιστεί η δεοντολογία του προγράμματος - ξεκινάει ο σχεδιασμός των σχολείων μας τα οποία σύντομα σε λίγο καιρό θα εκπαιδεύουν τους κριτικά σκεπτόμενους υπεύθυνους πολίτες ικανούς να διαχειριστούν το μέλλον και τη ζωή τους.

 

Έγκυρες πηγές αναφέρουν πως έτσι κι αλλιώς όλα τα σχολεία της χώρας έπρεπε από καιρό να πρωτοστατούν στην ενεργειακή αναβάθμιση, συνεπώς ποτέ δεν είναι αργά να δώσουμε στους μαθητές μας αυτό που τους αξίζει. Η σχετική έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρει ότι σήμερα τα σχολεία της Καλαμάτας «χωρίς να αποκλίνουν από πολλά σχολεία της χώρας», έχουν «εμφανή σημάδια παραμέλησης και γήρανσης με φθορές τόσο στα οικοδομικά στοιχεία όσο και στα υδραυλικά, ηλεκτρικά και αποχευτευτικά δίκτυα», ενώ οι αίθουσες «παρά τις μεγάλες διαστάσεις και την χαρακτηριστική άνεση χώρου που παρέχουν με υψηλό δείκτη σε σχέση με την Ευρώπη» αποπνέουν ένα «αίσθημα ψυχρότητας», απόρροια της αισθητικής και λειτουργικής απαξίωσής τους από «υπηρεσιακούς παράγοντες» αλλά και «τους ίδιους του μαθητές, που φαίνεται ότι δεν έχουν παιδεία αγάπης προς τα δημόσια αγαθά που τους ανήκουν». Με αυτό τον «βαθμό ενδιαφέροντος για το σχολείο», αναφέρει η έκθεση, «είναι δύσκολο έως ανέφικτο να αναπτυχθεί κουλτούρα κλιματικής ουδετερότητας» και να αποκτήσουν οι μαθητές «έμπνευση για να αλλάξουν τον κόσμο που τους ανήκει σε βιώσιμο και αειφορικό κόσμο». Έτσι το πρόγραμμα εκτός από διαδικασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

Α. Αισθητική αναβάθμιση, εστιάζοντας στους χρωματισμούς εντός και εκτός των κτηρίων, σε καλαίσθητα αειφορικά εργαλεία όπως πολλαπλούς κάδους διαχωρισμού απορριμμάτων στην πηγή και 100% κλιματικά ουδέτερη διαχείριση των υλικών, πάγιων και αναλώσιμων.

Β. Θέσπιση πρωτοκόλλων διαχείρισης των υλικών σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Αφορά τα σχολικά βιβλία και τα σχολικά γεύματα, όπου καταγράφεται μεγάλη σπατάλη υλικών, αστοχίες ανακύκλωσης και σημαντική διατροφική σπατάλη. Επίσης αφορά τα θρανία και τις καρέκλες και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα στις σχολικές μονάδες.

Γ. Ενεργοποίηση των υπαρχόντων σχολικών κηπαρίων, και δημιουργία νέων, που θα πλαισιώνονται από εξοπλισμούς περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και αστικής καλλιέργειας εξωτερικού χώρου. Η έκθεση θεωρεί δεδομένη την καθιέρωση φύλαξης όλων των μονάδων που υπόκεινται τακτικά σε καταστροφές και κυρίως στην δημιουργία διεξόδων για τους πολίτες κάθε ηλικίας που καταφεύγουν στους σχολικούς χώρους όταν δεν λειτουργούν, χωρίς αυτό να προβλέπεται. Ειδικά για τα σχολεία του κέντρου της πόλης η έκθεση αναφέρεται σε «δυνατότητα λειτουργικής σύνδεσής τους με το ‘πάρκο σιδηροδρόμων’, δεδομένου ότι έτσι θα ενεργοποιηθεί αυτό πάλι θεσμικά καθώς τώρα παρακμάζει με σημεία που έχουν να ανανεωθούν καλλιεργητικά για δεκαετίες» και βιώνει «το ίδιο καθεστώς εγκατάλειψης και κακοποίησης» με πολλές σχολικές μονάδες.

Ως προς την παρουσία της κλιματικής ουδετερότητας στην σχολική ζωή, η έκθεση προτείνει την «επαναφορά των ωρών υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων», που αφαιρέθηκαν για να αποκτήσουν οι μαθητές ‘δεξιότητες’, δίνοντας στα σχολεία την δυνατότητα να αναπτύξουν νέα προγράμματα κλιματικής ουδετερότητας με υποστήριξη από έμπειρους και δεοντολογικά επαρκείς δημόσιους φορείς». Όπως αναφέρεται, «οι δεξιότητες αντλούν την καταγωγή τους από τις λεγόμενες ‘ήπιες δεξιότητες’ (soft skills) που προβλέπονται για εργαζομένους εταιρειών και όχι μαθητές και ελέγχεται κατά πόσο ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των ημερών μας», όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κατάρρευσης, η περιβαλλοντική συνείδηση και η εκπαίδευση πολιτών που πραγματικά θα μπορέσουν «να ανταπεξέλθουν σε ζητήματα όχι απλά ποιότητας ζωής, αλλά ζητήματα για την ίδια τη ζωή τους, στις συνθήκες που διαμορφώνονται ήδη για την βιωσιμότητα του πλανήτη».

Όλο το περιεχόμενο του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα σύντομα, αλλά οι αντιδράσεις σε αυτό είναι ήδη υπαρκτές. Υπάρχουν φωνές που διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό, θεωρώντας πως πρόκειται για ένα ακόμη πρόγραμμα «απορροφητικότητας» που θα αναλωθεί σε «επιτελικές δαπάνες» και όχι ουσία και υποδομές, όπως κι άλλες φορές έχουμε δει να γίνεται. Υπάρχουν κι εκείνοι που διαφωνούν επίσης έντονά γιατί εμπλέκονται στις πιθανές διαδικασίες και θεωρούν ότι το πρόγραμμα εμμέσως λειτουργεί επικριτικά για τους ίδιους. Τέλος υπάρχουν κι αυτοί που θεωρούν ότι σπάνια έως ποτέ δεν έχει ακουστεί κάτι τόσο ουσιαστικό και ειλικρινές για τα σχολεία μας και δεδομένης της κατάστασης που ζούμε ως προς την ηθική και τους πραγματικούς στόχους των πολιτικών μοιάζει με πρωταπριλιάτικο αστείο.

Επίσης υπάρχει πρόταση σχεδόν έτοιμη να κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας. Η πρόταση αφορά τον εμπλουτισμό των υπαρχόντων αναλυτικών προγραμμάτων με θέματα κλιματικής ουδετερότητας και βιοηθικής κατάλληλα για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.