Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018 15:54

Εργαζόμενοι λάστιχο και με απειλή απόλυσης στη ΔΕΥΑΚ

Εργαζόμενοι λάστιχο και με απειλή απόλυσης στη ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας στη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας προβλέπει ότι αναγκαστικά οι εργαζόμενοι θα μπορούν να τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προσλήφθηκαν, με παράλληλα καθήκοντα, αλλιώς θα απολύονται με δική τους ευθύνη! Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Σωματείου Εργαζομένων, το οποίο καλεί τη δημοτική αρχή και τη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ να αποσύρουν τα σχετικά άρθρα από τον Οργανισμό διαφορετικά προειδοποιεί για κινητοποιήσεις…

Σε καταγγελία του, με τίτλο “Δημόσια καταγγελία για τις απαιτήσεις της Δημοτικής αρχής για δηλώσεις νομιμοφροσύνης από τους εργαζόμενους”, το Σωματείο Εργαζομένων υπογραμμίζει: “Στην ζούλα, μέσα από την τροποποίηση του νέου ΟΕΥ, η Δημοτική αρχή Καλαμάτας, μέσα από την εισήγηση του προέδρου της ΔΕΥΑΚ κ Βεργόπουλου, επιχειρεί να περάσει κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τον κανονισμό λειτουργίας, που είναι συμφωνημένος μέσα από συλλογικές διαδικασίες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Πιστή στην ανταποδοτική πολιτική και στην λογική του κόστους οφέλους, επιχειρεί να θεσμοθετήσει εργασιακές σχέσεις εντατικοποίησης της εργασίας, με παράλληλα καθήκοντα. Το χειρότερο από όλα επιχειρεί να αποσπάσει αποδοχή του σωματείου κάτω από απειλές καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, απαιτώντας και δηλώσεις νομιμοφροσύνης.

Στην εισήγηση για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ, που μας παραδόθηκε από τον διευθυντή και προβλέπεται να συζητηθεί την Τετάρτη κατά την συνεδρίαση του ΔΣ, περιλαμβάνονται τα παρακάτω άρθρα, που τα θεωρούμε απαράδεκτα, τα κοινοποιoύμε δημόσια και δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε ούτε καν να συζητηθούν.

«Αρθρο 3. Ο Ο.Ε.Υ. ισχύει μετά την έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές, αντίγραφο δε αυτού αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επί 15 ημέρες. Επίσης αντίγραφο του Ο.Ε.Υ. παραδίδεται στα μέλη του Δ.Σ. των εργαζομένων και του εκπροσώπου αυτών. Μετά την παραπάνω προθεσμία θεωρείται ότι όλοι οι εργαζόμενοι έλαβαν γνώση του Οργανισμού και αποδέχονται τους όρους αυτού.

Η μη αποδοχή των όρων του παρόντα Οργανισμού αποτελεί και καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζομένου.

Αρθρο 4. Πριν από κάθε νέα πρόσληψη, ο υπό πρόσληψη υπάλληλος λαμβάνει γνώση του  Ο.Ε.Υ. και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του, η οποία αποτελεί προϋπόθεση σύναψης σύμβασης εργασίας μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του ιδίου.

Αρθρο 6. Η θέσπιση από τον Ο.Ε.Υ. συγκεκριμένων τμημάτων ως υποδιαιρέσεων μιας υπηρεσίας και γραφείων – συνεργείων ως υποδιαιρέσεων ενός τμήματος δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. να στελεχώσει τις υποδιαιρέσεις αυτές με διαφορετικά άτομα, αλλά αν οι ανάγκες των υποδιαιρέσεων αυτών καλύπτονται από το αυτό ή τα αυτά άτομα μπορούν να ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα στα ίδια άτομα.»

Το ΔΣ του Σωματείου, σε έκτακτη συνεδρίαση του, στις 18/8/2018,  απαιτεί:

Nα αναβληθεί η συζήτηση της τροποποίησης του ΟΕΥ, από την συνεδρίαση της Τετάρτης.  Να γνωστοποιηθεί έγκαιρα και όχι στο παραπέντε η ολοκληρωμένη εισήγηση για τον ΟΕΥ, αφού πρώτα αποσυρθούν τα επίμαχα άρθρα, και να παρθεί η απόφαση  σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ”.