Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 14:17

Σύσκεψη στο Διοικητήριο για το πόσους “εισαγόμενους εργάτες” χρειάζεται η Μεσσηνία

Σύσκεψη στο Διοικητήριο για το πόσους “εισαγόμενους εργάτες” χρειάζεται η Μεσσηνία

ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  
Στην εποχή των “εισαγόμενων εργατών” είναι και πάλι ο τόπος… Την Τετάρτη,  31 Οκτώβρη, θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο της Καλαμάτας σύσκεψη για να προσδιοριστούν οι ανάγκες “σε εργατικό δυναμικό από πολίτες τρίτων χωρών”. Ήδη οι εργοδοτικοί φορείς και ιδιαίτερα οι αγροτικοί σύλλογοι, έχουν κληθεί να αποστείλουν εκθέσεις στη Διεύθυνση Ανάπτυξης με τις εκτιμήσεις τους για τον αριθμό των εργατών που θα χρειαστεί να εισαχθούν στη Μεσσηνία τη διετία 2019-2020.

Η σύσκεψη α γίνει στις 11 το πρωί της άλλης Τετάρτης, στην αίθουσα “Παναγιώτης Φωτέας” με θέμα «Καθορισμός αναγκών σε εργατικό δυναμικό από πολίτες τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών  και απασχόληση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης, για την ΠΕ Μεσσηνίας, κατά τη διετία 2019-2020».

Όπως σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας, “μέχρι τη διενέργεια της σύσκεψης, οι εργοδοτικοί φορείς καλούνται να μας αποστείλουν έκθεση αναφορικά με την εκτίμησή τους για τον αριθμό  πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι αναγκαίο να εισέλθουν, με τη διαδικασία της μετάκλησης, με σκοπό την εργασία στην ΠΕ Μεσσηνίας για τη διετία 2019-2020. Στην εν λόγω έκθεση κάθε φορέας θα αναφέρει αν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία και την ειδικότητα αυτής ή εποχική εργασία και την ειδικότητα αυτής ή απασχόληση αλιεργατών ή απασχόληση εργαζομένων υψηλής  ειδίκευσης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 Α του Ν.4251/2014,όπως προστέθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/26-4-2016) οι θέσεις για εξαρτημένη και εποχική εργασία στην αγροτική οικονομία που δεν έχουν πληρωθεί με τη διαδικασία της μετάκλησης, δύναται να καλυφθούν από παράτυπα διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας. Οι θέσεις αυτές αφορούν  στις ειδικότητες εργατών γης, εργατών κτηνοτροφίας (σε μη στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις)και μελισσοκόμων”.