Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 10:39

“Ανάλγητη και φασιστική προσπάθεια απόλυσης εργαζομένων ΑΜΕΑ στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας”

φωτό αρχείο φωτό αρχείο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Καταγγέλλουμε την Δημοτική αρχή της πόλης, για την ανάλγητη και φασιστική προσπάθεια απόλυσης  εργαζόμενων ΑΜΕΑ.
Η πρόσληψή τους έγινε βάσει  υπουργικής απόφασης με την οποία καταρτίστηκαν προγράμματα του ΟΑΕΔ για την «επιδότηση νέων θέσεων εργασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, έχουν υπαχθεί στο προβλεπόμενο στην υπουργική απόφαση πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης, κατά το οποίο ο εργοδότης επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.
Η σύμβαση που έχει καταρτιστεί με την δημοτική επιχείρηση είναι εξαρχής αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου...

Ως τέτοια διέπεται από τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας ως προς τη λύση των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου. Επομένως, δύναται να λυθεί νομίμως, με έγγραφο καταγγελίας και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης.

Εχει όμως την δυνατότητα να παραμείνει η αόριστη διάρκεια της σύμβασης αν με έγγραφο της υπηρεσίας (που υπάρχει), προκύπτει ότι καλύπτει μόνιμη και διαρκή ανάγκη.

Επομένως, εάν κατόπιν αιτήσεως τους, διατηρηθεί με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης η εργασιακή τους σχέση, μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ χρονικού διαστήματος απασχόλησης, επέρχονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3227/2004, όλες οι προβλεπόμενες στο ν. 2643/1998 συνέπειες, και ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι προστατευτικές για την απασχόληση ατόμων ειδικών κατηγοριών, προβλέψεις του ως άνω νόμου.

Η Δημοτική Επιχείρηση με εντολή του Δημάρχου κ. Κατσίβελα παρανομεί και ουσιαστικά και τυπικά και στέλνει στην ανεργία άτομα με ειδικές ανάγκες δείχνοντας την πολιτική της κατεύθυνση για τις εργασιακές σχέσεις ζούγκλας που επιθυμεί και προωθεί.

Μάλιστα το ένα άτομο ΑΜΕΑ είναι μέλος της σωματειακής επιτροπής για την ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Καλούμε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρουν θέση και να ζητήσουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Λαό της Τριφυλίας να καταδικάσουν την Δημοτική αρχή και να συμπαρασταθούν στους εργαζόμενους.