Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 12:02

Και εξώδικο στη ΔΕΥΑΚ από το Σωματείο Εργαζομένων - “Θεωρούμε ότι καταπατώνται εργασιακά μας δικαιώματα”

Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Σταυρούλα Στραβάκου και άλλα μέλη Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Σταυρούλα Στραβάκου και άλλα μέλη

Εξώδικη πρόσκληση αναγκάστηκε να αποστείλει σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεσσηνίας στη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ - πρόεδρος της οποίας είναι ο ίδιος ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος- ενόψη της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, στην ημερήσια διάταξη της οποίας περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν εργασιακές σχέσεις του προσωπικού. Για τα θέματα αυτά, σύμφωνα με το Σωματείο, ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση και συζήτηση μαζί του. Το Σωματείο ζητά με την εξώδικη πρόσκληση την απόσυρση των θεμάτων που άπτονται των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού διαφορετικά αναγγέλλει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με αίτημα την ακύρωση των αποφάσεων που θα ληφθούν σχετικά για “θεωρούμε ότι καταπατώνται εργασιακά μας δικαιώματα”…

Σημειώνεται ότι η ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ περιλαμβάνει 47 θέματα! Ήδη το μέλος του Δ.Σ., δημοτικός σύμβουλος Σταμάτης Μπεχράκης,  έχει διαμαρτυρηθεί με ανακοίνωσή του γιατί πολλά από τα 47 θέματα είναι πολύ σημαντικά και δεν δόθηκε στους συμβούλους χρόνος προκειμένου να ενημερωθούν. Μάλιστα το 47ο θέμα αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ, είναι δηλαδή ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά το Σωματείο, γιατί ο Οργανισμός καθορίζει σε ένα βαθμό τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού. 

Στο εξώδικο του Σωματείου Εργαζομένων προς τη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ μεταξύ άλλων σημειώνονται τα εξής: “Την 11/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ειδικότερα κατά τις βραδινές ώρες, αποστείλατε email προς το Σωματείο μας, προς ενημέρωσή μας, ότι την Τρίτη 15-11-2022 και ώρα 14:00 θα διενεργηθεί η 14η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Στην Πρόσκληση που αποστείλατε προς το Σωματείο μας, αναφέρονται και 47 θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχετε εντάξει προς συζήτηση και έγκριση. 


Σταμάτης Μπεχράκης: Δήμαρχε να τα εκατοστήσετε τα θέματα στη ΔΕΥΑΚ!


Σας ενημερώνουμε όμως ότι τα θέματα με αριθμό 11 «Αίτημα σωματείου εργαζομένων για χορήγηση στους εργαζόμενους Δερμάτινων Μπουφάν», το οποίο αφορά Έγκριση για αίτημα σωματείου εργαζομένων.

Το θέμα με αριθμό 15 «Απόφαση για καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης των Εργαζομένων στην ΔΕΥΑ Καλαμάτας έτους 2023» το οποίο αφορά έγκριση εισηγητικής Έκθεσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.

Το θέμα με αριθμό 47 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Καλαμάτας» που αφορά την έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης και Οργανισμού, είναι θέματα εργασιακών σχέσεων, τα οποία απαιτούν την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Είναι θέματα εργασιακών σχέσεων που απαιτούν διάλογο και διαπραγμάτευση.

Επειδή το Σωματείο μας δεν γνωρίζει εάν στα ανωτέρω θέματα που φέρονται προς έγκριση και ψήφιση κατά την 14η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, περιέχονται και θέματα που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, ειδικότερα δεν γνωρίζουμε εάν στα ανωτέρω θέματα περιέχονται κανονιστικές διατάξεις.

Επειδή τα ανωτέρω θέματα εργασιακών σχέσεων, πριν έρθουν προς έγκριση και ψήφιση θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί το Σωματείο εργαζομένων με σκοπό να εκφέρει την άποψή του κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ.

Επειδή, σχετικά με το θέμα 47, υπάρχει ήδη Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και ο οποίος μάλιστα τροποποιήθηκε προσφάτως, καθώς επίσης και από κανένα έγγραφο δεν προκύπτει ποια άρθρα του υπάρχοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τροποποιούνται, από τον Οργανισμό που φέρεται προς έγκριση και ψήφιση, ως νέος Ογανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, με σκοπό να κατανοήσουμε ποια άρθρα

Επειδή η Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων και συμμετέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ με ψήφο για κάθε θέμα και συνεπώς θα έπρεπε το Σωματείο μας, να έχει χρόνο για να ενημερωθεί για τα ανωτέρω εργασιακά θέματα.

Επειδή οφείλετε να ακολουθήσετε την διαδικασία του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων με τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των εργαζομένων, (το Σωματείο Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) σωματείο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους.

Επειδή τα συγκεκριμένα θέματα που φέρνετε προς συζήτηση δεν είναι τόσο επείγοντα, αφού αφορούν εργασιακές σχέσεις που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή και εργασιακή σχέση των εργαζομένων στα τμήματα και τις υπηρεσίες, για τα επόμενα χρόνια.

Επειδή το Σωματείο μας ενημερώθηκε σχετικά για την 14η συνεδρίαση μόλις την Παρασκευή το βράδυ 11-11-2022.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, σας προσκαλούμε όπως την Τρίτη 15- 11-2022 και ώρα 14:00 αναβάλλετε τα θέματα ημερήσιας διάταξης με αριθμό 11, 15 και 47, τα οποία αφορούν εργασιακές σχέσεις και να ορίσετε ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων. Αλλως σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε με κάθε νόμιμο μέσο στην ακύρωση των αποφάσεών σας, σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, καθώς θεωρούμε ότι καταπατώνται εργασιακά μας δικαιώματα”.