Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023 14:41

Και νέα μεγάλη δικαίωση της εργαζόμενης στη Στέγη της Εκκλησίας που έχει απολυθεί δύο φορές!

φωτό αρχείο με τον αείμνηστο αγωνιστή Τάκη Φαββατά (δεξιά) να κρατά το πανό έξω από τα δικαστήρια φωτό αρχείο με τον αείμνηστο αγωνιστή Τάκη Φαββατά (δεξιά) να κρατά το πανό έξω από τα δικαστήρια

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΟΛΙΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ…

Και η δεύτερη απόλυση της ίδιας εργαζόμενης στο “Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων Η Στέγη της Εκκλησίας” κρίθηκε από τη δικαιοσύνη, στη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, ως καταχρηστική. Με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (163/2023), όσον αφορά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, το Ίδρυμα καλείται να επιτρέψει την επιστροφή της εργαζόμενης στην εργασία της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικής αγωγής, με τους ίδιους όρους, διαφορετικά θα τιμωρείται με ποινή 150 ευρώ την ημέρα... 

 

Το Ίδρυμα, στο οποίο προεδρεύει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ενώ εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο δήμαρχος Καλαμάτας, με δύο μέλη που έχει επιλέξει ο ίδιος (ο τέως και ο νυν), απέλυσε στις αρχές του 2020 τους πέντε εργαζόμενους που απετέλεσαν την προσωρινή διοίκηση του νεοσύστατου Σωματείου Εργαζομένων, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η έγκριση του καταστατικού του Σωματείου. 

Ο πρόεδρος του Σωματείου, Τάκης Φαββατάς και άλλα μέλη, έδωσαν ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο αγώνα, ενάντια στις συγκεκριμένες απολύσεις και άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι. Ο Τάκης Φαββατάς δικαιώθηκε δικαστικά, αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, που ίσως επιδεινώθηκε και από την πίεση που βίωσε από το 2020 και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ άδικα και πρόωρα. 

Δικαιώθηκε και η Μαρία Γουρνά και με δικαστική απόφαση θα έπρεπε να επιστρέψει στην εργασία της στο Ίδρυμα, όμως αμέσως μετά τη δικαίωσή της το Ίδρυμα έκανε νέα καταγγελία της σύμβασης, δεύτερη συνεχόμενη απόλυση. 

Όμως και αυτή κρίθηκε καταχρηστική από το δικαστήριο στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Δικηγόρος της Μαρίας Γουρνά είναι η Μαρία Πλευριά, η οποία ήταν δικηγόρος του Σωματείου και στις προηγούμενες υποθέσεις κατά τις οποίες δικαιώθηκαν οι απολυμένοι. 

Σημειώνεται επίσης ότι εναντίον της αρχικής απόφασης που δικαίωσε τον Παναγιώτη Φαββατά και τη Μαρία Γουρνά, το Ίδρυμα έχει καταθέσει έφεση. Στην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία δικαιώνεται δεύτερη φορά η Μαρία Γουρνά, σημειώνεται ότι “πιθανολογείται ότι η επικουρική αυτή καταγγελία της σύμβασης της αιτούσας θα κριθεί τουλάχιστον ως καταχρηστική και ότι έγινε κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος του καθ’ ου. Επομένως, πιθανολογείται ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, δεδομένου ότι η εργασία της αιτούσας στο καθ’ ου αποτελεί και την μοναδική πηγή των εισοδημάτων της. Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της”. 

Με την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων υποχρεώνεται το Ίδρυμα “για το χρόνο μετά την επίδοση της απόφασης αυτής, να αποδέχεται προσωρινά τις προσκηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες της αιτούσας, με τους ίδιους όρους, όπως πριν την επίδικη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας, καταβάλλοντας σε αυτήν τις νόμιμες αποδοχές μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της (από…) αγωγής που έχει ασκήσει η αιτούσα ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Απειλεί σε βάρος του καθ’ ου χρηματική ποινή εκατόν πενήντα  (150) ευρώ για κάθε ημέρα που δεν θα αποδέχεται τις προσκηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες της αιτούσας”. 

Στ.Μ.