Τετάρτη, 30 Μαϊος 2012 02:51

Κορώνα γράμματα η ζωή των πεζών στη Βέργα

Παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα όποιος περπατάει στην οδό Μάνης της Βέργας, αφού η κίνηση είναι μεγάλη, τα αυτοκίνητα τρέχουν και πεζοδρόμια δεν υπάρχουν. Τα πιο επικίνδυνα σημεία είναι στα γεφύρια, όπως στο εικονιζόμενο κοντά στην Αγία Σιών. Εάν επιχειρήσει να περάσει πεζός και εκείνη τη στιγμή συναντηθούν στο ίδιο σημείο δύο αντιθέτως κινούμενα αυτοκίνητα, τότε ο κίνδυνος για τον πεζοπόρο γίνεται σοβαρότατος.
Επιτέλους πρέπει να φτιαχτούν και στη Βέργα οι μικρές, απλές και φθηνές πεζογέφυρες δίπλα από τα γεφύρια, όπως έχουν φτιαχτεί και σε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στο Βασιλικό.
Απειλούνται ζωές, το καταλαβαίνουν στο Δήμο;
Στ.Μ.