Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012 03:45

Κοινωφελής εργασία στα γραφεία;

Κοινωφελής εργασία στα γραφεία;

Επί μήνες ακούγαμε ότι με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους θα καλύπτονταν σημαντικά κενά και θα λύνονταν πολλά προβλήματα, καθώς θα συγκροτούνταν συνεργεία τεχνιτών και εργατών, για να κάνουν διάφορες εργασίες για τις οποίες οι Δήμοι δεν έχουν προσωπικό.
Τελικά άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό διαπιστώθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. Ενώ στο σχεδιασμό ήταν άτομα της κοινωφελούς εργασίας να αναλάβουν τη φροντίδα του πρασίνου στο Δήμο, τελικά το πράσινο θα συνεχίσει να το φροντίζει ιδιώτης εργολάβος.
Τι θέσεις κάλυψαν τελικά οι 230 που προσέλαβε ο Δήμος; Τους έβαλαν και αυτούς στα γραφεία;
Στ.Μ.