Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 19:28

Ο κόμβος του Νέδοντα ή της Αγιάννας

Ο κόμβος του Νέδοντα ή της Αγιάννας

Όταν θέλουν κάποιοι από το κράτος να είναι αποτελεσματικό, απέναντι στα συμφέροντά τους, τα καταφέρνουν μια χαρά…
Αυτό συμβαίνει με την περίπτωση του κόμβου του περιμετρικού δακτυλίου για το Νέδοντα. Αρχικά πήγαν να μετακινήσουν τον κόμβο από την όχθη του Νέδοντα στην Αγιάννα. Όταν έγινε γνωστό ότι αυτό είναι παράνομο, γιατί το καινούργιο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο απεικονίζει τον κόμβο στην όχθη του Νέδοντα, αποφάσισαν με συνοπτικές διαδικασίες να τροποποιήσουν το σχέδιο, ώστε να είναι νομότυποι.
Τελικά ούτε νομότυποι μπορούν να είναι, γιατί αιφνιδιαστικά απαλλοτρίωσαν γη στην Αγιάννα για τον κόμβο, χωρίς να έχει τροποποιηθεί το Γ.Π.Σ.
Αλίμονο σε όποιον βρεθεί απέναντί τους…
Στ.Μ.