Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 17:05

Δεν είναι χάρη...

«Ποτέ, ποτέ, ποτέ», λέει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, δεν έχουν ξαναγίνει μειώσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ.
Και οι καταναλωτές όμως μπορούν να πουν ότι...

...«ποτέ, ποτέ, ποτέ» άλλοτε δεν υπήρχε πλεόνασμα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο ταμείο της ΔΕΥΑΚ (λόγω των μειώσεων στους μισθούς του προσωπικού).
Άρα δεν είναι χάρη αλλά υποχρέωση η περικοπή των τιμολογίων…
Στ.Μ.