Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2013 18:07

Ανοιχτός κάδος το πεζοδρόμιο της Αριστομένους!

Την κατηγορούν τη δημοτική αρχή ότι περιορίζει το ενδιαφέρον και τη φροντίδα της στο κέντρο της Καλαμάτας, ενώ τις γειτονιές τις έχει ξεχασμένες. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι ακριβές αυτό. Το…

…ενδιαφέρον της δημοτικής αρχής φαίνεται ότι περιορίζεται στο …κέντρο του κέντρου. Γι’ αυτό και αμέσως μετά το κέντρο του κέντρου, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της Αριστομένους απέναντι από το Διοικητήριο, λειτουργεί μονίμως ένας ανοιχτός μεγάλος κάδος απορριμμάτων, όπως δείχνει και η φωτογραφία…
Στ.Μ.