Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 21:59

Το Σωματείο Νοσοκομειακών Γιατρών για τη συνάντηση με τα συνταξιουχικά Σωματεία για το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Το Σωματείο Νοσοκομειακών Γιατρών για τη συνάντηση με τα συνταξιουχικά Σωματεία για το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι το κυριότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Καλαμάτας και για το οποίο ενημερώθηκαν τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Μεσσηνίας και ΟΑΕΕ Μεσσηνίας από το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Μεσσηνίας σήμερα…

 

Σχετικά το Σωματείο το Νοσοκομειακών Γιατρών σημειώνει για τη συνάντηση με τα συνταξιουχικά σωματεία: “Το Σωματείο μας με ικανοποίηση συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων καθώς του δόθηκε η ευκαιρία να εκθέσει τα προβλήματα του νοσοκομείου στο πραγματικό τους μέγεθος, ειδικά προς ένα κομμάτι της κοινωνίας που το αφορούν ιδιαίτερα, όπως οι συνταξιούχοι.

 Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:

  1. Τα ραντεβού στα τακτικά ιατρεία δεν επαρκούν για την υγειονομική κάλυψη των συνταξιουχων, αφού αυτά καλύπτονται πολύ γρήγορα μόλις ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού.
  2. Το μεγάλο ζήτημα μεγάλης αναμονής στα Επείγοντα του νοσοκομείου
  3. Πολλές εξετάσεις δεν διενεργούνται στο Νοσοκομείο (πχ αξονική στεφανιογραφία)Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα υποστελέχωσης με

  1. Μονιμοποίηση επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού.
  2. Κάλυψη όλων των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού με βάση το αναθεωρημένο οργανόγραμμα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες.
  3. Μισθολογική αναβάθμιση για να αναστραφεί το brain drain.
  4. Αναβάθμιση ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού (πχ νέος πολυτομικός αξονικός τομογράφος).
  5. Αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία.

Το Σωματείο μας εκπροσωπήθηκε από τον Παναγιώτη Νάνο αντιπρόεδρο και τον Μανώλη Μάκαρη γραμματέα και εκπρόσωπο των ιατρών στο ΔΣ του Νοσοκομείου. Επίσης παραβρέθηκε ο Δημήτρης Τσιλίκας πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας”.