Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012 19:56

Χωρίς καμία υποδομή για ηλεκτρονική συνταγογράφηση 41 χωριά του Δήμου Μεσσήνης!

Από πρόσφατη συνεργασία του δημάρχου Μεσσήνης με το διοικητή του Νοσοκομείου Καλαμάτας Από πρόσφατη συνεργασία του δημάρχου Μεσσήνης με το διοικητή του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διαμαρτύρεται ο Δήμος Μεσσήνης, γιατί σε πολλές τοπικές κοινότητες εξακολουθεί να είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Από τα 114 χωριά του Δήμου στα 41 δεν μπορεί ακόμη να γίνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση!

Σε έγγραφη διαμαρτυρία του Δήμου προς το υπουργείο, το Νοσοκομείο και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, υπογραμμίζεται ότι ενώ ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη, προμηθεύτηκε με δικές του δαπάνες τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, συνέδεσε και σειρά αγροτικών ιατρείων με το διαδίκτυο, ωστόσο από την πλευρά του Νοσοκομείου δεν έχουν γίνει ανάλογες ενέργειες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη 41 χωριά στο Δήμο χωρίς καμία υποδομή για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση!
Ο δήμαρχος Μεσσήνης γράφει μεταξύ άλλων στη διαμαρτυρία του: «Κατόπιν συμφωνίας με το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας κ. Μπέζο, ζητήθηκε από το Δήμο Μεσσήνης, από τα 14 Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου, να εξοπλίσει τα 5 με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές, αίτημα στο οποίο ο Δήμος έχει ήδη ανταποκριθεί (Αριστομένη, Αβραμιού, Πλατανόβρυσης, Εύας, Ανδρούσας). Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι παραμένουν ακόμα 4 Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου μας χωρίς εξοπλισμό (Μάνεση, Μηλίτσα, Πελεκανάδα, Τρίκορφο) και παρόλο που υπήρξε δέσμευση από τον κ. Μπέζο για την τακτοποίηση του συγκεκριμένου προβλήματος, δυστυχώς ακόμα δεν έχει επιλυθεί.
Παράλληλα, αναγνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει αναφορικά με την διαδικτυακή σύνδεση (Internet), ιδιαίτερα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, ως Δήμος Μεσσήνης, προχωρήσαμε στην ενεργοποίηση 26 συνδέσεων Internet σε αγροτικά ιατρεία και το Περιφερειακό Ιατρείο του Μάνεση, τα κτίρια των οποίων ανήκαν στην ιδιοκτησία του Δήμου, διέθεταν τηλεφωνική γραμμή και υπήρχε η δυνατότητα ενεργοποίησης ADSL γραμμών από τον ΟΤΕ. Τα αγροτικά αυτά ιατρεία είναι τα  παρακάτω: Μαυρομμάτι Παμίσου, Πιλαλίστρα, Καρτερόλι, Πιπερίτσα, Ανάληψη, Λυκότραφο, Διόδια, Κουτίφαρη, Βελίκα, Στρέφι, Νεοχώρι, Ανδριανή, Στέρνα, Κουρτάκι, Αριστοδήμειο, Καλαμαρά, Αμφιθέα, Τρίοδο, Αγριλιά, Πολύλοφος, Σπιτάλι, Καλογερόρραχη, Ελληνοεκκλησιά, Πετρίτσι, Λάμπαινα.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το Περιφερειακό Ιατρείο Ιθώμης και το αγροτικό ιατρείο Αρσινόης θα εξυπηρετηθούν μέσω του ασύρματου δικτύου του Δήμου μας.
Σε όλα τα παραπάνω, λοιπόν, αγροτικά και Περιφερειακά Ιατρεία θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εφόσον ο ιατρός διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Με την επιστολή μας προς το Υπουργείο Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς ζητάμε την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου  οι γιατροί που επισκέπτονται τα αγροτικά ιατρεία να μπορούν να συνταγογραφούν με ηλεκτρονικό τρόπο. Αναφερόμαστε όχι μόνο στα ανωτέρω 26 αγροτικά ιατρεία που ο Δήμος ανέλαβε το κόστος της σύνδεσης με το internet, αλλά και στα υπόλοιπα 41 αγροτικά ιατρεία του Δήμου μας στα οποία δεν υπάρχει καμία υποδομή».