Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 00:06

Χαιρετίζουν οι Δήμοι της χώρας τον «Φιλόδημο»

Χαιρετίζουν οι Δήμοι της χώρας τον «Φιλόδημο»

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Την ικανοποίησή της εκφράζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, δια του προέδρου της, δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη, για την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσμοθετείται ο «Φιλόδημος», ένα ειδικό πρόγραμμα επενδυτικών δανείων, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτεί Δήμους, Περιφέρειες και ΔΕΥΑ, απευθείας, για να υλοποιήσουν έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά, αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και έργα αγροτικής οδοποιίας. Η πληρωμή των δανείων δεν θα γίνεται από τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις ΔΕΥΑ αλλά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων…

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι «η Κοινή Υπουργική Απόφαση αποτελεί ένα θετικό βήμα και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων απευθείας από τους δήμους χωρίς τη μεσολάβηση άλλων φορέων όπως είναι για παράδειγμα οι περιφέρειες. Με το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» δίδεται η δυνατότητα στους δήμους να υλοποιούν απευθείας έργα με ταχύτερους ρυθμούς και χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων. Αναμένουμε την άμεση δημοσίευση της ΚΥΑ, προκειμένου να ξεκινήσει και η εφαρμογή της».

Στόχοι και σκοποί του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και η προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάσταση ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης – αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων. 

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος, το οποίο θα έχει συνολική διάρκεια τη περίοδο 2018 -2022 είναι:

  • Η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
  • Η βελτίωση βασικών υποδομών δήμων
  • Η εξυπηρέτηση των κατοίκων στους τομείς περιβαλλοντικών έργων
  • Η άρση των συνεπειών της Οικονομικής Κρίσης

Δικαιούχοι στην υλοποίηση των έργων είναι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, οι ΔΕΥΑ και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ.  Η σχετική Υπουργική Απόφαση αφού λάβει την έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της. Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα αρχίζει μέσω πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.