Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 20:46

Η κρίση κρίση, αλλά στο Περδικονέρι προχωρά η ανάπλαση με τις 430.000 ευρώ!

Η κρίση κρίση, αλλά στο Περδικονέρι προχωρά η ανάπλαση με τις 430.000 ευρώ!

ΒΓΗΚΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Δημοπρατήθηκε σήμερα το έργο που έχει αφήσει έκπληκτο πολύ κόσμο για το ύψος του προϋπολογισμού του, η ανάπλαση της πλατείας του Περδικονερίου Τριφυλίας με 430.000 ευρώ περίπου.

Είναι έργο του Δήμου Τριφυλίας που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη». Προσωρινός ανάδοχος είναι ο Θανάσης Κόρδας, που προσέφερε έκπτωση ύψους 6%.
Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Βελτίωση, ανάπλαση και διαμόρφωση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου πλατείας και χώρου σχολείου στην Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου».
Όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης του έργου, αυτό «συνίσταται στην ανάπλαση - αναβάθμιση - βελτίωση του χώρου της δημοτικής πλατείας και του συνεχόμενου χώρου του τέως Δημοτικού Σχολείου του οικισμού του Περδικονερίου, προκειμένου να καλύψει ανάγκες αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή έργων σκυροδέματος, επενδύσεων - επιστρώσεων με φυσικούς λίθους, κατασκευές ξύλινες και μεταλλικές, δίκτυα υδραυλικά και ηλεκτρικά, έργα πρασίνου - φυτεύσεων».