Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 22:40

Αφήστε ήσυχη τη “Μουριά του Ταμπάκη”! Σεβαστείτε τη φύση και την ιστορία των Φιλιατρών!

Δημήτρης Α. Δριμής 
Στα Φιλιατρά, στο πεζοδρόμιο νοτιοδυτικά της πλατείας, βρίσκεται η “Μουριά του Ταμπάκη”, 200 ή κατ’ άλλους 300 ετών. 

Στον ίσκιο της και στο ιστορικό “καφενείο της Μουριάς” κάθισαν γενιές Φιλιατρινών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπάρχει ως θέμα η κοπή – εκρίζωση της Μουριάς, όπως πληροφορήθηκα.

Καλώ τα μέλη της Επιτροπής να σκεφτούν το θεσμικό τους ρόλο και να μην υποκύπτουν σε εντολές. 

Να σκεφτούν πως όσοι περπατούν πάνω στη γη είναι μικρότερης ηλικίας από τη “Μουριά του Ταμπάκη” στα Φιλιατρά.

Να σκεφτούν πως πρόκειται για μοναδικό μνημείο της φύσης και της ιστορίας της πόλης.

Να σκεφτούν πως η ισοπέδωση και η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε κινηματογραφική οθόνη προσβάλλει την ιστορία, την ταυτότητα, τη μνήμη της πόλης.

Γιατί, αλήθεια, να κοπεί η Μουριά;

Για να βρεθούν θέσεις πάρκινγκ;

Επειδή είναι άρρωστο το δέντρο;

Ποιος πιστοποιεί πως το δέντρο είναι άρρωστο, δεν θεραπεύεται και πρέπει να εκριζωθεί;

Υπάρχει απόφαση του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου πως έχει υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη;

Έχετε γνωμοδότηση από το αρμόδιο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο;

Σας καλώ να υπερασπιστείτε τη Μουριά, τη μνήμη και το μέλλον της πόλης.