Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 02:55

Ανέθεσε ευθύνες στους εντεταλμένους συμβούλους του ο δήμαρχος Τριφυλίας

Ανέθεσε ευθύνες στους εντεταλμένους συμβούλους του ο δήμαρχος Τριφυλίας

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Την τελική του μορφή πήρε το σχήμα της δημοτικής αρχής Τριφυλίας, καθώς ο δήμαρχος, Κώστας Κόλλιας, όρισε και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους με συγκεκριμένες ευθύνες.

Πριν λίγες ημέρες ο δήμαρχος είχε ορίσει τον Ευστάθιο Ανδρινόπουλο ως αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Εμπορίου, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Επικοινωνιών, Διοικητικής Μέριμνας καθώς και αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων. Τον Ιωάννη Κατσούλα ως αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Κοιμητηρίων. Τον Αναστάσιο Πούλο ως αντιδήμαρχο Θεμάτων Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταναστατευτικής Πολιτικής καθώς και αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών (άμισθος Αντιδήμαρχος). Τον Παναγιώτη Τσίγγανο ως αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Έργων, εποπτείας Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων. Τον Ιωάννη Φιλντίση ως αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αυλώνας.
Αναπληρωτές του δημάρχου έχουν οριστεί ο Ευστάθιος Ανδρινόπουλος και ο Παναγιώτης Τσίγγανος.
Χθες ο δήμαρχος Τριφυλίας, Κώστας Κόλλιας, εξειδίκευσε τις ευθύνες των εντεταλμένων δημοτικών του συμβούλων οι οποίοι αναλαμβάνουν: Γεώργιος Σαμπαζιώτης Α. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήματα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων και Περιουσίας, Ταμείου) και την υπογραφή των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην χρηματικών ενταλμάτων. Β. Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Κυπαρισσίας για την επίλυση των προβλημάτων.
Ιωάννης Μερκούρης: Α. Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δ.Ε. Αετού, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. διοικητικά έγγραφα πλην ενταλμάτων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της συγκεκριμένης Δημοτικής  Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αετού για την επίλυση των προβλημάτων. Β. Την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό των Υπηρεσιών, των Επιτροπών και των διαδικασιών για τα ζητήματα Παιδείας του Δήμου, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.
Ιωάννης Βασιλόπουλος: Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Τριπύλης, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ. διοικητικά έγγραφα πλην ενταλμάτων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Τριπύλης για την επίλυση των προβλημάτων.
Παναγιώτης Σουρέτης: Θα συνεπικουρεί το Δήμαρχο, σε θέματα του αγροτικού τομέα.
Μαρία Πανουσιοπούλου: Ειδική αναφορά σε ζητήματα εσόδων.