Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 22:52

Ημερομηνίες επισκέψεων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

Ημερομηνίες επισκέψεων της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

ΜΑΡΤΗΣ 2022 
Πέντε επισκέψεις θα πραγματοποιήσει τον Μάρτη η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας Μεσσηνίας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος και συγκεκριμένα στο δημοτικό κτήριο-περιφερειακό ιατρείο του Σουληναρίου. Ειδικότερα η Κινητή Μονάδα θα επισκεφθεί το Δήμο Πύλου-Νέστορος στις 03, 10, 17, 24 και 31 Μαρτίου 2022, από τις 9:30 το πρωί μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι… 

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος σημειώνει ότι “οι υπεύθυνοι από το Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας (ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός) θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες που ζουν και εργάζονται στο Δήμο μας, σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πρόνοιας του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πύλου-Νέστορος

Τηλέφωνα: 2723360230 και 2723360246.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

 1. Υποδοχή των πολιτών– Καταγραφή των αναγκών τους – Ενημέρωση, Υποστήριξη και παραπομπή των ωφελούμενων στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας.
 3. Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ωφελούμενων και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί να παρέχει:
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική σε όλες τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.
 • Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς με στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας.
 • Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ωφελούμενων για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
 • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).