Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 01:34

Άλλαξε όλους τους αντιδήμαρχους ο Δημήτρης Γιαννημάρας

Άλλαξε όλους τους αντιδήμαρχους ο Δημήτρης Γιαννημάρας

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗ
Και τους τέσσερις αντιδημάρχους του άλλαξε με χθεσινή του απόφαση ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Δημήτρης Γιαννημάρας, ο οποίος με τις σαρωτικές αυτές αλλαγές επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο της δημοτικής του ομάδας…

Ειδικότερα, αντιδήμαρχο υπεύθυνο για θέματα Ύδρευσης, Διαχείρισης Παραλιών, Περιβάλλοντος και Πολιτικού Σχεδιασμού, όρισε τον Χρήστο Λυμπερέα.
Υπεύθυνο αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας, Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων και Αγροτικής Πολιτικής, ο δήμαρχος όρισε τον Δημήτρη Μητσέα.
Η Παναγιώτα Γιαννακέα-Τσίκνα ορίστηκε αντιδήμαρχος υπεύθυνη για θέματα Διοίκησης, Παιδείας, Συντήρησης Υποδομών και Κοινωνικής Πολιτικής.
Ο Βασίλειος Κυβέλος, ορίστηκε αντιδήμαρχος υπεύθυνος για θέματα Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Αντιδήμαρχοι δεν είναι πλέον ο Γιώργος Γκούζος, ο Αλέξανδρος Ρουτζούνης, ο Διακουμής Κυβέλος και ο Φώτιος Περδικέας.