Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013 01:53

Φέτος θα δημοπρατηθεί ο δρόμος Ριζόμυλου - Πύλου - Μεθώνης

Σουληνάρι Σουληνάρι

ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ
Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Σουληνάρι - Κορυφάσιο και μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει η ένταξη και του δρόμου Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη…

Αυτή ήταν η πληροφόρηση που πήρε ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, από τις επαφές που είχε χθες με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Έργων Οδοποιίας, του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών.
Όπως  σημειώνεται σε σχετικό δελτίου Τύπου, «σχετικά με το έργο «Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη» έχει σταλεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και έχει διαβιβαστεί στο ΠΕ.ΧΩ. Τρίπολης για τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις. Εκτιμάται ως χρόνος ένταξης και δημοπράτησης εντός του 2013.
Αναφορικά με  το έργο «Σουληνάρι –Κορυφάσιο», την προηγούμενη Πέμπτη πέρασε από την Επιτροπή Δημοσίων Έργων η μελέτη όπου και έλαβε θετική γνωμοδότηση. Το χρονοδιάγραμμα που θέτουν οι υπηρεσίες για ένταξη και δημοπράτηση είναι έως το τέλος Μαρτίου.
Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος είναι ικανοποιημένος από την πολύ καλή συνεργασία με την Υπηρεσία και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων για την υλοποίηση των παραπάνω έργων. Έργων σημαντικής αναπτυξιακής σημασίας για το Δήμο, τα οποία θα βγάλουν από την οδική απομόνωση την περιοχή και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάπτυξης.  Τα συγκεκριμένα έργα εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων και παραμένουν ψηλά στην ατζέντα διεκδίκησης υλοποίησης του Δήμου».