Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 01:14

Χώρος φιλοξενίας εθελοντών στην Κοινότητα Αλαγονίας - Θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Χώρος φιλοξενίας εθελοντών στην Κοινότητα Αλαγονίας - Θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Μια ακόμη δομή που δίνει την ευκαιρία στην Κοινότητα της Αλαγονίας να χτίσει σχέσεις με πρόσωπα από διάφορες περιοχές του κόσμου, τα οποία επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε αυτό το ορεινό χωριό του Ταϋγέτου,  για την υλοποίηση δράσεων με οικολογικό περιεχόμενο, με κοινωνικό χαρακτήρα, με σκοπούς βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνεται προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, το οποίο θα συνεδριάσει απόψε, Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη, στις εφτά, στο Δημαρχείο της Αριστομένους. Πρόκειται για το χώρο φιλοξενίας εθελοντών, που πιλοτικά έχει λειτουργήσει σε χώρο του κτιρίου της Κοινότητας…

Είναι ουσιαστικά ένα υπνωτήριο, στο οποίο θα φιλοξενούνται εθελοντές, ύστερα από επιλογή, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση δράσεων που έχει σχεδιάσει η Κοινότητα της Αλαγονίας, σε συνεργασία με εθελοντές του χωριού και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργος Καζάκος, στο σχετικό αίτημά του προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας,  επισημαίνει τα εξής: 

“Η Κοινότητα Αλαγονίας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας έμπρακτης υποστήριξης των ατόμων που συμμετέχουν σε κοινωφελή προγράμματα της Κοινότητας διαμόρφωσε χώρο διαμονής στο κτήριο της Κοινότητας Αλαγονίας, ο οποίος θα λειτουργεί χωρίς καμία χρηματική υποχρέωση των φιλοξενούμενων και ο οποίος πληροί τις βασικές προϋποθέσεις φιλοξενίας, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά και τις προοπτικές:

  1. Διαμόρφωση Χώρου: Πιο συγκεκριμένα η Κοινότητα Αλαγονίας, διαμόρφωσε μία αίθουσα – υπνωτήριο τεσσάρων κλινών, που επικοινωνεί με την τουαλέτα-λουτρό και την κουζίνα που διαθέτει το κτίριο της Κοινότητας Αλαγονίας και εξόπλισε την αίθουσα αυτή με ιματισμό και επίπλωση που διέθεσαν δημιουργικοί εθελοντές της Κοινότητας Αλαγονίας. Παράλληλα, οι κάτοικοι σε συνεργασία και με ταυτόχρονη συνεισφορά των τοπικών καταστημάτων εστίασης διαθέτουν τροφή, όταν φιλοξενείται κάποιος στο υπνωτήριο αυτό.
  2. Πιλοτική Λειτουργία: Ο χώρος λειτούργησε πιλοτικά με μεγάλη επιτυχία φιλοξενώντας εθελοντές που συμμετείχαν σε – επίσης πιλοτικό – πρόγραμμα διεθνούς δικτύωσης της Κοινότητας Αλαγονίας με εθελοντές επιστήμονες από όλο τον κόσμο, που θέλουν να διαμείνουν για ένα μικρό διάστημα λίγων ημερών, ανταλλάσσοντας την θεσμική φιλοξενία με προσωπική εργασία για την Κοινότητα Αλαγονίας. Ενδεικτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την πιλοτική φάση και στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με την αγγλόφωνη ονομασία – προκειμένου να γίνεται κατανοητή διεθνώς – «Alagonia Solidarity Corps» ήταν:

- Καθαρισμός κεντρικών σημείων Κοινότητας (Πλατεία και παράπλευρα  σημεία).

- Συντήρηση – καθαριότητα Κοινοτικού Καταστήματος και Σχολείου.

- Λειτουργία Δημοτικού Καταστήματος Ανταλλαγής (SwapShop).

- Συντήρηση εξοπλισμού και εργαλείων Πολιτικής Προστασίας Κοινότητας.

- Συντηρήσεις σε κοινοτικά παγκάκια κι άλλα κοινόχρηστα σημεία.

- Μελέτη και κατασκευή κοινόχρηστων χαρτών για επισκέπτες.

- Καθαρισμοί και σημάνσεις μονοπατιών (Κυκλικό Μονοπάτι Αλαγονίας).

- Διανοίξεις παλιών μονοπατιών και δημιουργία νέων διαδρομών πρόσβασης.

  1. Οργάνωση και λειτουργία: (α) Η οργάνωση και λειτουργία της πιλοτικής και προτεινόμενης δομής αυτής που μπορεί να αποτελέσει ένα «υπνωτήριο» της Κοινότητας Αλαγονίας, είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του προέδρου της Κοινότητας και προτείνεται να παραμείνει έτσι, ώστε να υπάρχει αμεσότητα και ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων.

(β) Δια μέσου του προέδρου της Κοινότητας, οι δημιουργικοί εθελοντές θα οργανώνουν τις επισκέψεις των προσκεκλημένων εθελοντών, οι οποίοι θα είναι τεκμηριωμένα – βάση βιογραφικού – με κατάλληλα προσόντα, ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και με την δυνατότητα παραγωγής δημιουργικού έργου, που συνάδει με τις ανάγκες για έργο της Κοινότητας Αλαγονίας. Με τον τρόπο αυτό λειτούργησε ήδη το υπνωτήριο πιλοτικά, με προσκεκλημένους βάση προγραμματισμού που έγινε με τη συνδρομή δύο διακεκριμένων δημιουργικών εθελοντών και κατοίκων Αλαγονίας των κ.κ. Evan Walsh και Μέλανη Αλεξέα. Η διάρκεια φιλοξενίας θα είναι περιορισμένη και συγκεκριμένη με ενδεικνυόμενο χρονικό διάστημα τη μία ή δύο (1-2) εβδομάδες.

(γ) Συνεργάτης του όλου εγχειρήματος είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας, δια μέσου του οποίου γίνεται ο συντονισμός των κατοίκων που υποστήριξαν την δημιουργία της δομής του προτεινόμενου «υπνωτηρίου».

(δ) Η δράση των εθελοντών που θα φιλοξενούνται και οι προτεραιότητες στις εργασίες που αυτοί θα επιτελούν σχετίζονται άμεσα την διάσωση και διατήρηση των δομών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος της Κοινότητας Αλαγονίας, που ως γνωστόν διατρέχει μεγάλο κίνδυνο λόγω της κλιματικής κρίσης και των διαρκώς εξελισσόμενων καταστροφών από τα καιρικά φαινόμενα.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι οργανωτικά και λειτουργικά η δομή θα πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο θεματικής Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της.

  1. Αποτελέσματα και προοπτικές: (α) Στις λίγες ημέρες που λειτούργησε πιλοτικά το εν λόγω «Υπνωτήριο Κοινότητας Αλαγονίας», υπήρχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς το έργο που παρήγαγαν οι εθελοντές στον καθαρισμό κοινοτικών κοινόχρηστων χώρων.

(β) Παράλληλα ενισχύθηκε το θετικό κλίμα συνεργασίας και τονώθηκαν ηθικά και παραγωγικά οι ομάδες δράσης των εξελισσόμενων προγραμμάτων (Μηδενικά Απορρίμματα – Zero Waste Alagonia, Woodworks – Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου, Δημοτικό Κατάστημα Ανταλλαγής Αλαγονίας – SwapShop).

(γ) Θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι άμεσες συνδέσεις του εγχειρήματος του Υπνωτηρίου της Κοινότητας Αλαγονίας με τα παραγόμενα αποτελέσματα που αποτελούν:

- Η ενδυνάμωση του τοπικού τουρισμού με επισκέπτες που η κουλτούρα τους συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και την καινοτομία.

- Η οικονομική ενδυνάμωση του τόπου μέσω της ανάλογης εισροής συναλλάγματος και των φόρων που πληρώνονται από τις δαπάνες.

- Η ανάπτυξη μικρών και μεγάλων υποδομών, όπως μονοπάτια, δημόσιος εξοπλισμός, ανασύσταση παροπλισμένου εξοπλισμού κ.λπ.

- Η πολιτισμική διάδραση και η γόνιμη διαπολιτισμικότητα στην τοπική κοινωνία.

(δ) Η συστηματικότερη λειτουργία του προτεινόμενου «Υπνωτηρίου Κοινότητας Αλαγονίας», χρήζει ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λειτουργίας, κανονισμού λειτουργίας που θα διευθετεί όλα τα ζητήματα που υπάρχουν ή μπορεί να προκύψουν σε όλα τα επίπεδα, όπως η διαμονή, η διατροφή, η προτεραιότητες, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας, το παραγόμενο έργο, ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση των προγραμμάτων φιλοξενίας που θα σχεδιάζονται. Για όλα αυτά εργάζεται σταθερά, εμπειρικά και τεκμηριωμένα η ομάδα των παραγόντων, δηλαδή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, οι εντεταλμένοι δημιουργικοί εθελοντές, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας και όλοι οι συνεργαζόμενοι κάτοικοι και συμπολίτες.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, απευθυνόμαστε σε εσάς αφενός για να σας ενημερώσουμε για τις θετικές εξελίξεις αυτές και να θέσουμε το έργο αυτό υπό την αρωγή σας και την όποια δυνατή μελλοντική υποστήριξή σας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και της της Αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης.

Στην συνέχεια παρακαλούμε όπως εξετάσετε την αναγκαιότητα και τα πιθανά επόμενα βήματα κάποιας διαδικασίας θεσμικής αποδοχής και ένταξης του πιλοτικού Υπνωτηρίου Κοινότητας Αλαγονίας στις πάγιες δομές του Δήμου Καλαμάτας, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και όποιου άλλου θεσμικού οργάνου κρίνεται απαραίτητο”.