Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 17:28

Βελτίωση του δρόμου Μουριατάδα-Μεμί με 1.000.000 ευρώ απευθείας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Η θέα του Κυπαρισσιακού Κόλπου από το μοναστήριο της Αγγελουδιώτισσας στη Μουριατάδα Η θέα του Κυπαρισσιακού Κόλπου από το μοναστήριο της Αγγελουδιώτισσας στη Μουριατάδα

Η διακήρυξη για τη βελτίωση του δρόμου Μουριατάδα-Μεμί, που εξυπηρετεί την αγροτικό τομέα, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, προεγκρίθηκε από τον γενικό γραμματέα ενωσιακών πόρων και υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η έγκριση δόθηκε ύστερα από οδηγίες του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου…

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι το ακριβές ύψος του προϋπολογισμού του έργου είναι 996.260 ευρώ και ότι “με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται βελτίωση της βατότητας του αγροτικού δρόμου που βρίσκεται στο Δήμο Τριφυλίας, συνολικού μήκους 6.382μέτρων.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στα πλαίσια της Δράσης 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών, προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων”.