Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 00:37

Με έκπτωση 66,86% η ανάθεση της μελέτης για νέο οδικό άξονα από τα Αρφαρά στη Λάμπαινα

Με έκπτωση 66,86% η ανάθεση της μελέτης για νέο οδικό άξονα από τα Αρφαρά στη Λάμπαινα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 17 ΜΗΝΕΣ 

Στα 318.098 ευρώ ανέρχεται το ύψος της σύμβασης, η οποία υπογράφτηκε χθες, για τις μελέτες του νέου οδικού άξονα από τα Αρφαρά στη Λάμπαινα. Ο προϋπολογισμός ήταν 960.000 ευρώ και τα μελετητικά γραφεία που κέρδισαν στο σχετικό διαγωνισμό πρόσφεραν έκπτωση ύψους 66,86%. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση, οι μελέτες θα παραδοθούν σταδιακά και μέχρι να συμπληρωθούν 17 μήνες. Η ανάθεση της μελέτης έγινε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και όπως έχει τονίσει ο περιφερειάρχης, Παναγιώτης Νίκας, θα μελετηθεί ένα σημαντικό έργο για την ασφαλή σύνδεση του αυτοκινητόδρομου, από το ύψος των Αρφαρών, με τη Λάμπαινα και από εκεί, με άλλα έργα που είναι στο προγραμματισμό, με την Αρχαία Μεσσήνη και χωριά της ευρύτερης περιοχής…

Τα συμπράττοντα γραφεία στα οποία ανατέθηκαν οι μελέτες είναι: «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.», «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.», "ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ." 

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:

  • Μελέτη οδοποιίας για τη χάραξη και τα χαρακτηριστικά της νέας οδού
  • Υδραυλική μελέτη της νέας οδού και ειδικά των δύο νέων γεφυρών στις θέσεις διασταύρωσης της οδού με τον ποταμό Πάμισο και τη Μαυροζούμαινα
  • Στατική μελέτη των προβλεπόμενων τεχνικών έργων, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο νέων γεφυρών

Για την σύνταξη της μελέτης οδοποιίας θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες: Τοπογραφική Μελέτη - Κτηματογράφηση, Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη.