Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 10:56

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το έργο στερέωσης στο Κάστρο της Κορώνης - Αποσφράγιση προσφορών στις 17 Φεβρουρίου

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το έργο στερέωσης στο Κάστρο της Κορώνης - Αποσφράγιση προσφορών στις 17 Φεβρουρίου

Ένα από τα σημαντικά μνημεία της χώρας έχει μπει σε διαδικασία διάσωσης από την κατάρρευση, κάτι σημαντικό για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, δηλώνει με ικανοποίηση ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, με αφορμή το διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για αναγκαία έργα στερέωσης στο Κάστρο της Κορώνης. Το έργο έχει προκηρυχθεί με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 17 Φεβρουαρίου…

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος σημειώνει σε σχετικό δελτίο Τύπου: “Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Στερέωση βραχωδών πρανών νοτίου τμήματος Κάστρου Κορώνης και αποκατάσταση προμαχώνα» εκτιμώμενης αξίας 2.000.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 139382 ΕΞ 2022/28-09-2022 Απόφαση Ένταξης, με τίτλο «SUB 7.5.1 – Στερέωση Βραχωδών Πρανών και Αποκατάσταση Προμαχώνα στο Κάστρο Κορώνης» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η δε συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε 720 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10. π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. Το έργο αφορά σε εργασίες στερέωσης των βραχωδών πρανών του νότιου τμήματος του Κάστρου Κορώνης και στην αποκατάσταση του τείχους και του νότιο-ανατολικού (κυκλικού) προμαχώνα.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας δηλώνει σχετικά: «Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος είναι από τους πιο σημαντικούς στη χώρα σε ό,τι αφορά τον μνημειακό του πλούτο. Ένα από τα σημαντικότερα έργα πολιτισμού μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής μας αρχής που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2020 με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, με τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, με την υπουργό Λίνα Μενδώνη, με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ Θεμιστοκλή Βλαχούλη και την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση, τον πρόεδρο Κοινότητας Κορώνης Νίκο Γιαλλελή, τον πρόεδρο του Σωματείου «Δίκτυο Φίλων Κάστρου Κορώνης» Γεώργιο Διαμαντάκη και τον Θανάση Πετράκο περιφερειακό σύμβουλο. Η υλοποίηση του έργου αυτού θα συμβάλλει στην συνολική διάσωση και ανάδειξη του εμβληματικού μας μνημείου, του Ενετικού Κάστρου της Κορώνης, ενός από τα εμβληματικότερα της χώρας. Η ιστορική μνήμη ενός τόπου διατηρείται με την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ιστορική μνήμη που είναι ενσωματωμένη στα μνημεία του παρελθόντος και μέσα από τη διατήρηση αυτών των μνημείων διασώζεται και μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η υλοποίηση των έργων, που σκοπό έχουν να προστατεύσουν και να αναδείξουν την πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί υποχρέωση μας».