Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 12:07

Οστεοφυλάκια στο νεκροταφείο της Μεσσήνης

Στη μέση της φωτογραφίας ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης, Νίκος Ρούτσης Στη μέση της φωτογραφίας ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης, Νίκος Ρούτσης

Την εγκατάσταση 150 μαρμάρινων οστεοφυλακίων στο νεκροταφείο της Μεσσήνης ανακοίνωσε ο Δήμος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των νεκρών, η οποία ακόμη βελτιώνει και αναβαθμίζει την εικόνα του νεκροταφείου…

Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι «τοποθετήθηκαν συνολικά 150 μαρμάρινα προκατασκευασμένα οστεοκιβώτια στην ανατολική πλευρά του κάτω χώρου του Κοιμητηρίου. Το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί ο τρόπος διάθεσής τους στους πολίτες, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται».