Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2024 10:38

Πέρασε στο νέο ΕΣΠΑ με 6.466.000 ευρώ ο δρόμος Μεσσήνη-Εύα-Λάμπαινα

Πέρασε στο νέο ΕΣΠΑ με 6.466.000 ευρώ ο δρόμος Μεσσήνη-Εύα-Λάμπαινα

Στο νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) εντάχθηκε, με απόφαση του νέου περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, ο δρόμος Μεσσήνη-Εύα και Εύα-Λάμπαινα, ο οποίος θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ (2014-2020) αλλά, σύμφωνα με τον πρώην περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα, το έργο δεν γινόταν να προχωρήσει, δεν έπρεπε καν να έχει ενταχθεί, λόγω των ελλείψεων της μελέτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις σχετικά πρόσφατα η πρώην περιφερειακή αρχή χρειάστηκε να βρει επιπλέον 1.000.000 ευρώ περίπου, για τη μετακίνηση του αγωγού υδροδότησης που είναι κάτω από το δρόμο που θα βελτιωθεί. Στη νέα απόφαση ένταξης του έργου το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται στα 6.466.840,84 ευρώ...

  

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι “η βελτίωση και αναβάθμιση της 7ης Επαρχιακής Οδού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συνολικού μήκους 8,410 χλμ. με κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά στα Τμήματα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα. Το έργο από την αρχή έως το τέλος κατασκευάζεται επί του υφιστάμενου δρόμου. Γίνεται βελτίωση της υπάρχουσας οδού, με μικρή μεταβολή της χάραξης και αύξηση της διατομής, ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας, ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος της περιοχής και η βελτίωση της απορροής, της ανάντη περιοχής και αποστράγγισης της οδού.

Αναλυτικά στην Πράξη περιλαμβάνεται:

- Βελτίωση και αναβάθμιση στο τμήμα Α. Στο τμήμα Μεσσήνη – Εύα η παρέμβαση ξεκινά από τη συμβολή του Κόμβου της Περιφερειακής Οδού Μεσσήνης με την 7η Επαρχιακή Οδό στη Χ.Θ. 0+000, κατευθύνεται βόρεια και καταλήγει στην αρχή της Παράκαμψης Εύας στη Χ.Θ. 5+652,41.

Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας ισόπεδων κόμβων . Προβλέπονται επίσης νέα τεχνικά και επέκταση υφισταμένων τεχνικών απορροής ομβρίων, σήμανση - ασφαλισης και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στα ημιαστικά τμήματα της Μεσσήνης και της Τριόδου, στους ισόπεδους κόμβους και τις ισόπεδες διασταυρώσεις.

- Βελτίωση και αναβάθμιση στο τμήμα Β. Στο τμήμα Εύα – Λάμπαινα η παρέμβαση ξεκινά από το τέλος της Παράκαμψης Εύας, ακριβώς μετά τη γέφυρα στο ρέμα Λιγίδη, στη Χ.Θ. 0+100 κατευθύνεται βόρεια, στη Βαλύρα και καταλήγει στο τέλος του νέου Ισόπεδου Κόμβου προς Αρχαία Μεσσήνη στη Χ.Θ. 2+858,00.

Περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, η κατασκευή ισόπεδων κόμβων. Προβλέπονται επίσης νέα τεχνικά και επέκταση υφισταμένων τεχνικών απορροής ομβρίων. Εντός των Οικισμών Αριστοδημείου και Λάμπαινας κατασκευάζεται κλειστό δίκτυο ομβρίων. Περιλαμβάνονται σήμανση ασφάλιση της οδού και δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στα τμήματα της οδού εντός των Οικισμών Αριστοδημείου και Λάμπαινας.

- Απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες ΟΚΩ".