Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024 12:12

Αγωνιστικές δράσεις προετοιμάζει η Τριφυλία για τη διάσωση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και του Ειρηνοδικείου Γαργαλιάνων

Δημαρχείο Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία Δημαρχείο Δήμου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία

Συντονιστική Επιτροπή για την προετοιμασία αγωνιστικών δράσεων, με σκοπό τη μη κατάργηση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και του Ειρηνοδικείου Γαργαλιάνων, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με μοναδικό το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, καθώς η κατάργηση των δικαστικών δομών έρχεται σε συνέχεια της αποψίλωσης των υπηρεσιών φέρνοντας την περιοχή κοντά στο φάσμα της εγκατάλειψης…

 

Μεταξύ των δράσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν είναι ενημερωτικές εκδηλώσεις, συλλογή υπογραφών, κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, διαμαρτυρία στην Αθήνα. 

Σημειώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, με συνεχείς παρατάσεις, η αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας από τα καθήκοντά τους. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας επισημαίνει ότι η αποχή γίνεται “ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο, και την δι΄ αυτού  φορολογική επίθεση σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των Δικηγόρων δια της εισαγωγής τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, που στόχο έχει τον αφανισμό των δικηγόρων και όχι την δίκαιη φορολόγησή τους . 

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, δια την επαπειλούμενη δια του νέου δικαστικού χάρτη κατάργηση του  Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και Ειρηνοδικείου Πλαταμώδους. Η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει πολλάκις ομόφωνα εκφράσει την αντίθεσή της στην κατάργηση οποιουδήποτε Εφετείου ή Πρωτοδικείου της Χώρας, όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα, ως προς την συγχώνευση δε των Ειρηνοδικείων θεωρεί ότι απαιτείται ουσιαστικός διάλογος εις τον οποίον ουδέποτε προσεκλήθη να συμμετέχει.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, για το τεθέν σε δημοσία διαβούλευση σχέδιο νόμου για τροποποίηση Ποινικού Κώδικα και Ποινικής Δικονομίας, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς  φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης”.