Τρίτη, 21 Μαϊος 2024 20:23

Επιβάλλεται τώρα ενιαίος αναπτυξιακός και στρατηγικός σχεδιασμός για ολόκληρη την Τριφυλία

Έργο της Ελεάννας Μαρτίνου Έργο της Ελεάννας Μαρτίνου

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Αναπτυξιακός και στρατηγικός σχεδιασμός με γνώμονα τον σεβασμό, την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, της μοναδικής τοπικής μας ιστορίας, των μοναδικών δυνατοτήτων μας.

 

Σχεδιασμός που θα προσβλέπει στην αξιοπρέπεια, στις ίσες ευκαιρίες και στην ευημερία όλων των πολιτών της ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, την προσέλκυση επενδύσεων, τη μόχλευση κεφαλαίων και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία εξέρχεται από μια πρωτοφανή σε μέγεθος ύφεση, αντιμετωπίζοντας ένα δεύτερο κύμα διπλής υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, οι προκλήσεις είναι πολλές.

Είναι βέβαιο όμως, και προσεγγίζοντας θετικά την διαμορφούμενη κατάσταση, ότι υπάρχουν σημαντικές, και θα δημιουργηθούν και νέες ευκαιρίες ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής και σε τομείς της οικονομίας όπου η χώρα μας αλλά ιδιαίτερα η περιοχή της ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ μας παρουσιάζει στρατηγικά πλεονεκτήματα ή έχει σημαντικές προοπτικές. Πρωτογενής τομέας, θεματικός τουρισμός, συνδυασμός θάλασσας και ορεινού όγκου, αρχαιολογικοί χώροι, πολιτισμός, παράδοση, τοπική γαστρονομία, τέχνες, μοναδική αρχιτεκτονική, περιοχές απείρου φυσικού κάλλους, απουσία υποδομών, οδικού δικτύου, νέας τεχνολογίας και ψηφιοποίησης υπηρεσιών, συστημάτων και έργων  βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

Τις ευκαιρίες αυτές ο Δήμος ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ οφείλει να τις αναδείξει, υποστηρίζοντας την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων, παρεμβάσεων και έργων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – παραδοσιακά και νέα – και τους επιπλέον πόρους που θα διατεθούν, ώστε να επιτύχει μια γρήγορη ανάκαμψη, θεραπεύοντας παθογένειες του παρελθόντος αλλά και κερδίζοντας το χαμένο έδαφος λόγω της υστέρησης και απουσίας σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

Στο πολύ σημαντικό πεδίο της προσέλκυσης επενδύσεων διεθνώς, αναμένεται μεσο-μακροπρόθεσμα έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών – οικονομιών ή και περιοχών, με πιθανότερο το σενάριο άμεσα ωφελημένες να είναι οι πιο καλά προετοιμασμένες, σε όρους γενικότερου οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος αλλά και το πολύ σημαντικό σε όρους ύπαρξης και ανάδειξης συγκεκριμένων και «ώριμων» επενδυτικών ευκαιριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται ο νέος ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού στη χώρα μας, ως φορέων υλοποίησης σημαντικών δημόσιων επενδύσεων και προσέλκυσης ξένων, με γνώμονα την ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία, αλλά επίσης και τη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας των ίδιων των Δήμων, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο στους δημότες όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής τους.

Ο νέος αυτός ρόλος προϋποθέτει ότι οι Δήμοι θα λειτουργούν σε ένα σημαντικό βαθμό με σύγχρονες μεθόδους, αναγνωρίζοντας ανάγκες και ευκαιρίες για την περιοχή τους, ώστε να τις αξιολογούν με ανθρωποκεντρικά και τεχνοκρατικά κριτήρια, να τις προτεραιοποιούν ορθολογικά, να τις κοστολογούν ρεαλιστικά, να τις σχεδιάζουν και ωριμάζουν σε βαθμό άμεσης έναρξης της υλοποίησης, και να τις υλοποιούν με γνώμονα την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους σε τρεις (3) βασικούς άξονες: την κοινωνική ευημερία, την τοπική επιχειρηματική ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία του Δήμου.

Χρειάζεται συστράτευση όλων μας στην Τριφυλία, Δημοτικής Αρχής, Αντιπολίτευσης, φορέων και συλλόγων, ενεργών πολιτών και τεχνοκρατών και ειδικών του χώρου όπου γης Τριφυλιων για δράσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις που εντάσσονται στο ευρύ αντικείμενο σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, στην υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής και αναγνώρισης πρωτοβουλιών ενόψει της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 (αδιάθετα) και στην αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. εθνικό ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο, ευρωπαϊκά προγράμματα).

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι προσπάθειες μας πρέπει να στρέφονται  στους τομείς αξιοποίησης των τοπικών φυσικών πόρων, περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής αναπτυξιακής ή τουριστικής αξίας, των έργων υποδομής, της ενίσχυσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της κατάρτισης επιχειρηματιών και δημοτών, της αξιοποίησης των ΑΠΕ και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, της προσέλκυσης επενδύσεων καθώς και σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ρόλο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτός προσδιορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Ηλίας Π Γιαννοπουλος

Δικηγόρος

Τριφυλία μαζί για τον τόπο μας