Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013 19:40

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την υπόθεση της ΕΡΤ

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την υπόθεση της ΕΡΤ

ΒΙΑΙΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Για βίαιη κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία της ΕΡΤ, μιλάει σε ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, που τάσσεται και κατά των οριζόντιων μέτρων όσον αφορά τις απολύσεις εργαζομένων…

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την υπόθεση της ΕΡΤ έχει ως εξής: «Εκφράζοντας τη δικαιολογημένη ανησυχία και των συνδημοτών μας για τις εξελίξεις στον ιστορικό και εθνικής εμβέλειας ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ επισημαίνουμε τα εξής:

 

  1. Είναι προφανές ότι η ξαφνική και βίαιη κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία της ΕΡΤ, κυρίως με τη σίγαση των εκπομπών και την κατάργηση του σήματός της, ήταν μη συνάδουσα με τον κοινωνικά, εθνικά και δημοκρατικά ευαίσθητο χαρακτήρα του συγκεκριμένου σταθμού.
  2. Είναι επίσης προφανές ότι σε κάθε περίπτωση αλλά και στην περίπτωση της ΕΡΤ κανείς δεν μπορεί να συμφωνεί με οριζόντια μέτρα απολύσεων εργαζομένων.
  3. Εκτιμάει ότι η απόφαση του ΣΤΕ πρέπει να αποτελέσει βάση για την κυβέρνηση στην κατεύθυνση της εξυγίανσης της ΕΡΤ και της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου και δημοσίου καναλιού με εθνικό χαρακτήρα και δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας που αποτελεί κυρίαρχο αίτημα και βρίσκει τη στήριξη της πλειοψηφίας του όπου γης ελληνισμού».