Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2014 20:00

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Πύλου με 170.000 ευρώ!

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Πύλου με 170.000 ευρώ!

ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΣΠΑ…
Όσο κοστίζει να χτίσεις ένα καινούργιο κτήριο θα κοστίσει η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Πύλου… Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 169.853,78 ευρώ… Και μάλιστα αυτά τα λεφτά θα δοθούν για να αναβαθμιστεί το κτήριο μόλις κατά μία ενεργειακή κατηγορία…

Σήμερα το Δημαρχείο στην Πύλο εντάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ’ και με τα έργα που θα γίνουν θα αναβαθμιστεί στην κατηγορία Β’.
Αυτά που θα γίνουν, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, είναι τα εξής:
1. Εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος.
Για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης προβλέπεται η ανάπτυξη συστήματος εκμετάλλευσης της υπεδαφικής – αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας ομαλής ενθαλπίας μέσω γεωθερμικού συστήματος ανοικτού κυκλώματος γεωθερμικών εναλλακτών όπου η θερμική ισχύς του θα ανέλθει σε 115kW-th.
2. Συστήματα και τεχνικές φυσικού η/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού.
Εντός των γραφειακών χώρων του κτηρίου, θα τοποθετηθούν ανεμιστήρες οροφής με δυνατότητα τηλεχειρισμού, ονομαστικής ισχύος 100W.
3. Συστήματα τεχνικού φωτισμού.
Για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού, προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας με νέους λαμπτήρες φθορισμού τύπου Τ5 και ηλεκτρονικό Ballast.
4. Αντικατάσταση κουφωμάτων / υαλοπινάκων.
Προβλέπεται η πλήρης αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοστασίων του  παλαιού κτηρίου, με νέα βελτιωμένης απόδοσης με παράγοντα θερμοπερατότητας κάτω του 2,8 W/m2K. Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων στο κέλυφος του κτηρίου προτείνεται η βαφή των εξωτερικών όψεων με θερμομονωτικά – ψυχρά υλικά.
5.Μονώσεις δικτύων θέρμανσης / ψύξης.
Για τη μείωση των θερμικών απωλειών των υδραυλικών δικτύων της εγκατάστασης, προβλέπεται η προσθήκη θερμομόνωσης στα δίκτυα διανομής θερμού νερού.
6. Συστήματα αυτοματισμών και ελέγχου εγκαταστάσεων.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα υποστηριχθούν από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμών, μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων.