Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 00:39

Έβγαλε πρόεδρο ανακοίνωσε και αντιδήμαρχους ο Δημήτρης Καφαντάρης

Έβγαλε πρόεδρο ανακοίνωσε και αντιδήμαρχους ο Δημήτρης Καφαντάρης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Ολοκλήρωσε τη σύνθεση της δημοτικής του αρχής ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος μετά την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε και τους έξι αντιδήμαρχους της περιόδου μέχρι τον Φλεβάρη του 2017…

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Ολοκλήρωσε τη σύνθεση της δημοτικής του αρχής ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος μετά την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε και τους έξι αντιδήμαρχους της περιόδου μέχρι τον Φλεβάρη του 2017…

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Θεόδωρος Χαραμαράς, αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Σιψάς και γραμματέας ο Γεώργιος Κόκκινος.
Οι αντιδήμαρχοι που ανακοίνωσε ο Δημήτρης Καφαντάρης και οι αρμοδιότητες που τους εκχωρεί είναι:
Παναγιώτης Πετρόπουλος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής και Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος
Παναγιώτης Δαρσακλής - Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής και Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων
Λεωνίδας Γαϊτάνης - Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προστασίας του Δημότη
Ιωάννης Σαρδέλης - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου
Ιωάννης Ρούσος - Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Συντήρησης Υποδομών, Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης
Πελαγία Λεφτάκη-Αρβανίτη - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υπεύθυνη κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης

Τέλος, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίστηκαν οι εξής:

Μαρία Αντωνοπούλου - θέματα Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα
Γεώργιος Μπαχούμας - Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Σε ό,τι αφορά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα αποτελέσματα των σχετικών ψηφοφοριών έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Περικλής Κοντογόνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Πελαγία Λεφτάκη-Αρβανίτη (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Ηλίας Κανάκης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σαρδέλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Θεόδωρος Αγγελόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Βάγγαλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Δημήτριος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Παναγιώτης Μπλανάς (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λεωνίδας Γαϊτάνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Βάγγαλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Γεώργιος Μπαχούμας (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Δημήτριος Σιψάς (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Γεώργιος Ζεργιώτης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λαμπρινή Πετροπούλου (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Σωτήριος Σπυρόπουλος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Σοφία Αποστολοπούλου (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Τακτικά Μέλη Π.Ε.Δ.
Γεώργιος Μπαχούμας (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Περικλής Κοντογόνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Νικόλαος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Ηλίας Κανάκης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη Π.Ε.Δ.
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)
Δημήτριος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)
Σοφία Αποστολοπούλου (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Μετά το πέρας της εκλογής, ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, απευθυνόμενος στους Δημοτικούς Συμβούλους, τους ευχαρίστησε για το πνεύμα συναίνεσης που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και ευχήθηκε αυτό το κλίμα ενότητας και συνεργασίας να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου για το καλό του τόπου.