Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 19:43

Νέος αντιδήμαρχος στο Δήμο Οιχαλίας

ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Νίκος Αλεξόπουλος ορίστηκε αντιδήμαρχος Οιχαλίας στη θέση του Ηλία Σταυρόπουλου, που παραιτήθηκε ύστερα από έντονη αντιπαράθεση με το δήμαρχο, Φίλιππο Μπάμη.
Ο δήμαρχος, αναπληρώτριά του όρισε την αντιδήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, η οποία έχει και την ευθύνη για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας.
Ο δε Νίκος Αλεξόπουλος είναι υπεύθυνος για τις τεχνικές υπηρεσίες και τα έργα του Δήμου, καθώς και για τη Δημοτική Ενότητα Δωρίου.